China Daily

Çin uzay istasyonu merkezi geçen hafta perşembe günü modülünü başarılı biçimde uzaya fırlattı. Uzay istasyonu, uzayı keşfeden ülkelerin evreni iş birliği yoluyla keşfetmeleri için ortak bir üs haline gelecek. Modülün adı “Tianhe” Çince “Göklerin Uyumu” anlamına geliyor ve Çin’in uzay istasyonunda uluslararası ortaklık yoluyla karşılıklı güven ile barışı teşvik etmek için samimi çabalarını ortaya koyuyor.

Evren sonsuz ve keşfi asla sona ermeyecek. İnsanlık uzayda yaşamak ve çalışmak için teknolojiler geliştirirken, siyasi taraflılık ile uzayın keşfinin maliyeti bazı ülkelerin uzaya çıkmaktan geri durmalarına neden oluyor. Ama Çin uzay rüyasını bütün insanlık bir rüyanın parçası olarak ve uzay istasyonunu uzayda herkes için ortak bir ev olarak görüyor.

2016’da yayınlanan bir Beyaz Kitap, Çin’in dış uzayı barışçı amaçlar için kullanmak ve dış uzayın silahlandırılmasına veya uzayda bir silahlanma yarışına karşı olma ilkesine bağlı olduğunu açıkladı. Çin yine 2016’da Birleşmiş Milletler (BM) Dış Uzay Sorunları Bürosu ile uzayla ilgili teknolojilerini ve deneyimini özellikle gelişmekte olan ülkeler olmak üzere BM üyelerine sunmak için bir anlaşma imzaladı.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ ÜLKELERİN UZAY PROGRAMLARININ MALİYETİNİ AZALTABİLİR

Çin’in İnsanlı Uzay Ajansı ve BM Dış Uzay Sorunları Bürosu 2019’da Çin’in uzay istasyon için seçilen 9 uluslararası projeyi ilan etti. Bazı yabancı uzay ajansları iş birliği girişimleri önerdiği için, Çin yabancı astronotların kendi uzay uçuşu görevlerine katılmasını ve gelecekte uzay istasyonunda çalıştığını ve yaşadığını görmek istiyor. İyi yapılandırılmış uluslararası iş birliği tek tek ülkelerin uzay programlarının maliyetini azaltabilir, daha iyi uluslararası anlaşışı destekler ve barışçı bir gelecek kurmaya yardımcı olur.

Uzay keşifleri bize yeryüzünün karşı karşıya bulunduğu zorluklar ve sorunlarla ilgili daha iyi bir bakış açısı sağlıyor. Uzaydaki araştırma ile geliştirme çalışmaları birçok teknolojinin önemli ölçüde geliştirilmesine ve başta cüretkâr görünen bazı hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı oldu. Çin’in uzay istasyonu iş birliği yoluyla, bütün insanlığa yararlı olan, dünyanın paylaştığı bir araştırma platformu olmaya aday.