CGTN / Zhang Shuhua

Çin’in sosyalist demokrasisi bir tüm-süreç halk demokrasisidir. Tüm-süreç halk demokrasisi terimi biraz uzun olduğu için, bunun yerine yeni bir kelime icat ettik; halkrasi (peoplecracy). Halkrasi, insanı ilk sıraya koyar ve halk bizim Parti’mizin temelidir ve yönetişimdeki en büyük gücüdür. Bu anlamda halkın desteği büyük öneme sahiptir.

“Önce halk”ın kökleri Çin tarihindedir ve insanlıkla ilgili derin bir düşünceyi yansıtır. Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) kuruluş misyonu halkın mutluluğunu gerçekleştirmeye çalışmaktır ve halkı merkeze koymak ÇKP’nin yönlendirici ilkesi ve Çin sosyalist demokrasisinin merkezi değeridir. Çin halkrasisisin yolu Çin halkı modern zamanların başlangıcından bu yana uzun zamandır mücadeleler verdiği için, tarih, teori ve pratiğin evriminin mantıksal sonucudur. Bu Parti’nin yapısını sürdürmek ve temel amacını gerçekleştirmenin bir gereğidir.

“ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ” VE “HALK” BİRBİRİYLE BÜTÜNLEŞMİŞTİR

ÇKP halktan gelir, halk içindir ve halk nedeniyle başarılıdır. İşte bu nedenle Parti halkın çıkarları için çalışır ve kendine ait bir çıkarı yoktur. Yaptığı bütün şey halkın temel çıkarlarını gerçekleştirmek, korumak ve geliştirmektir. İnsanlar tarihin yaratıcısı ve gerçek kahramanlarıdır. Yetkililer ile liderler olsa da bunlar daima çalışan insanların sıradan üyeleridir ve halk ile yakın bağlar sürdürürler. Konuşmalarda, insanların zihninde demokrasi geliştirilmiş sosyal refah, gelişmiş medeni haklar, halkın yönetiminin korunması ve halkın iradesini izlemeyi içerir.

ÇKP ve halk birbiriyle bütünleşmiştir. Bu Çin sosyalist demokrasisinin -halkrasi- halkın temel çıkarlarını korumak için en geniş, en hakiki ve en etkili demokrasi olduğunu söylememizin başka bir nedenidir. Sosyalist demokrasiyi geliştirmenin amacı tam da halkın iradesini tümüyle ifade etmesini sağlamak, onların haklarını ve çıkarlarını korumak, yaratıcılıklarını ateşlemek ve halkın ülkenin efendisi konumunu sağlama almak için sistemik ve kurumsal garantiler sağlamaktır.

ÇİN’İN KALKINMA KAVRAMI AMERİKAN POLİTİKACILARININKİNDEN FARKLI

Halkrasi, Parti üyelerinin ve yetkililerinin günlük çalışmalarında uygulanır. Parti üyeleri ve yetkililerin Parti’nin misyonunu halen hatırlayıp saygı duyup duymadıklarına karar verecek olan halktır ve onların bağlılığı pratikte denenir. Halkrasi, halkın sosyal refahı ile bütünleşmiştir. Halkın sosyal refahını her bakımdan iyileştirmek için her düzeydeki Çin yetkilileri, her zaman halkı yürekten hizmet etme amacını akılda tutmak, halkın barış ve gönül rahatlığı içinde yaşamasını garanti etmek için çalışmak ve her zaman halkın zorluklar ile ihtiyaçlarını düşünmek zorundadır.

Çin uygarlığında ve ÇKP’nin doğasından kaynaklanan Çin halkrasisi, siyasi gelişme kapasitesini ulusal yönetim kapasitesini destekleyen geliştirilmiş bir demokrasidir. Batılı tek-değerci demokrasiye karşıyız. Bazı Batılı ülkeler, dünyayı başka bir Soğuk Savaş’a sokmayı amaçlayan ümitsiz bir çaba içinde, “demokrasi” adına dünyayı bölmek için bir komplo içindeler.

İŞ BİRLİĞİ “TEMEL”, BARIŞ İSE “SERVET”TİR

Çin’e göre, dünya büyük güzel bir sahnedir, güreş minderi değil. Çin’in kalkınma kavramı Amerikan politikacılarınınkinden farklıdır. Dünya bazı ülkeler kaybederken ötekilerin kazandığı bir boks ringi değildir. Barışçı ve dostça bir yarış için atletizm pisti olmalıdır. Çin uygarlığı için, dostluk, iyi komşuluk ve uyum peşinde koşmak, bizim diğer ülkelerle ilişkilerimizi yönlendiren ilkedir. Bütün dünyadaki insanlara refah ve güvenlik sağlamak bizim en önemli ve kapsamlı hedefimizdir. Küresel politika farklılıklarla dolu vazgeçilmez bir sistemdir. Çin kendi uygarlığının dinamiğini koruyacak ve diğer uygarlıkların da gelişmesi için koşulları yaratacaktır. Küresel vatandaşlar hep birlikte dünyanın uygarlıklar bahçesini daha renkli ve canlı hale getirebilir.

İnsanlığın ortak değeri barışçı gelişme, adillik ve adaletin yanı sıra, karşılıklı yardım, birlikte inşa etmek ve paylaşmak olmalıdır. İş birliği temeldir, barış ise servettir. Çin halkının değerleri ayrıca bütün dünyadaki halkların en iyi siyasi bakış açısını yansıtır. “Çin halkrasisi” Batılı siyasi kavram ve sistemlerini ayırt etmeden taklit etmek yerine bağımsız biçimde gelişti. Modernleşmenin birçok yolu varken, Çin’in yeni yolu bağımsızlık ve kendine güven, yenilik ile yaratıcılık gösteriyor ayrıca ülkeyi güçlü ve halkını varlıklı yapıyor.