Xinhua

Çin milletvekilleri, geçen hafta perşembe günü “Gıda İsrafı ile Mücadele” yasasını kabul etti. Gıda israfını önlemek için uzun dönemli bir mekanizma kurmaya yardımcı olmak için tasarlanan yasa, ulusal gıda güvenliğini sağlamak için hayati öneme sahip.

Milletvekillerinin ulusal ölçekte yaptığı saha araştırmasına dayanan rapora göre, her yıl Çin’in kentsel gıda hizmetleri sanayiinde yaklaşık 18 milyon kilo gıda israf ediliyor ve 35 milyar kilodan fazla tahılın depolama, nakliye ve işleme gibi tüketim öncesi evrelerde kaybolduğu tahmin ediliyor.

Çin’in yıllık tahıl üretimi 13. Beş Yıllık Plan (2016-2020) döneminde 5 yıl arka arkaya 650 milyon tondan fazla oldu. Ülke 1,4 milyar insanının gıda güvenliğini sağlama gücüne tamamen sahip olsa da, bu yasa korkunç gıda israfına son vermek ve ulusal güvenliğin önemli bir ayağı olan gıda güvenliğini garanti altına almak için çok önemli.

YASA FARKLI KURUMLARIN SORUMLULUKLARINI BELİRLİYOR

Örneğin, restoranlar aşırı yemek artığı bırakan müşterilerine bir imha ücreti alabilecekken, müşterilerinin gıdaları israf etmesine teşvik eden ya da yanlış yönlendiren davranışlardan ciddi biçimde suçlu bulunurlarsa 10 bin yuan’a kadar cezaya çarptırılabilecekler.

Yasa ayrıca her zaman Çin ulusunun geleneksel bir erdemi olan tutumluluğun faydaları konusunda toplumsal bir farkındalığın teşvik edilmesine yardımcı olacak.

Ülke yüksek kaliteli bir kalkınma sağlamaya çalışırken, yasa ayrıca sağlıklı, rasyonel, yeşil bir hayat tarzı ve daha iyi tüketim davranışını teşvik etmekte büyük bir öneme sahip olacak. Yasa ayrıca kaynakları koruyucu ve çevre dostu bir toplumun inşası için de elzem.