Çin’de siyasi istişarenin en yüksek organı Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı’nın yıllık genel toplantısı bugün Beijing’de başladı.

Çin Halk Siyasi Danışman Konferansı 13. Ulusal Komitesi Başkanı Wang Yang, açılış toplantısında geçen bir senelik çalışmaları değerlendirdi. Wang Yang, 2020 yılında Covid-19 salgını, yoksullukla mücadele, 14. Beş Yıllık Kalkınma Planı gibi devletin ekonomik ve toplumsal kalkınmasını ilgilendiren önemli konularda önerilerde bulunduklarını ve halkların çıkarı ve toplumun ilerlemesi yönünde çaba gösterdiklerini belirtti.

2020 yılında Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı’na toplam 5974 önerge taslağı sunuldu ve 5044’ü kabul edilip işlendi. Bunun dışında, yılda 23 kez siyasi istişare toplantısı düzenlendi. 80 kez inceleme çalışması organize edildi.

Bu çalışmalar 14. Beş Yıllık Kalkınma Planın hazırlığında, yoksullukla mücadelenin uzun vadeli mekanizmasının oluşturulmasında, ticaret ve iş ortamının düzeltilmesinde, inovasyona dayalı girişimcilerin gelişmesinde, bozkır ve deniz eko sisteminin korunmasında önemli fikir ve öneriler sağladı.

Wang Yang, 2021 yılının Çin Komünist Partisi’nin kuruluşunun 100. Yıldönümü olduğunu ve modern bir sosyalist devlet inşasının başlangıç yılı olduğunu hatırlatarak, 14. Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulanması, ülkenin merkezinde “iç sirkülasyonun” olduğu ve “iç ve uluslararası sirkülasyonun” birbirini ilerletmesine dayalı yeni bir kalkınma modelinin oluşturulması, yeşil ve bilime dayalı gelişme ve kırsal bölgelerin kalkınması gibi ülkenin ağırlıklı görevlerine odaklanacaklarını ve siyasi istişare mekanizmasıyla fikirleri biriktirmeye çalışacaklarını söyledi.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Çin’in sosyalizminde istişare yoluyla demokrasi sağlanmasının önemli ve özgün bir mekanizmasıdır. Devletin yönetişim sisteminin önemli bir parçası olan ÇHSDK, Çin’e özgü siyasi danışma sistemi olarak bilinir.

ÇHSDK, ÇKP ve ülkenin merkezi çalışmalarına odaklanır, dayanışmayı ve demokrasiyi çalışmanın iki temel teması olarak görür, siyasi istişare, demokratik denetleme, siyasete katılım ve fikir sağlama gibi görevleri yerine getirir.

Çin’de dayanışma, iş birliği ve istişare niteliklerine dayalı demokratik format, sosyalizmin toplumun gücünü ve ortak aklını birleştirme avantajını yansıtır.

Konferansın son genel toplantısı 10 Mart’ta sona erecek. Çin’in çeşitli parti, sivil toplum örgütü, etnik grup ve iş alanlarından 2000’den fazla üye Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Daimi Komitesi’nin çalışma raporunu dinledi. Üyeler, Milli Ekonomi ve Toplum Kalkınması’nın 14. Beş Yıllık Plan Toplantısı’nı ve 2035 yılı kalkınma hedefinin çerçeve taslağını da inceleyecek ve ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişmesini ilgilendiren konularda önerilerde bulunacak.