CGTN / Keith Lamb

Medyanın gücü üzerinden hem iyi hem de kötü görüntü yaratılabilir. Bu görüntü, daha sonra ‘’karşı tepkileri haklı çıkaran’’ inanışlar yaratan daha fazla raporlar oluşturmada yegâne temel olarak kullanılabilir. 

Örneğin, “Çin’in baskıcı kapanma önlemleri” hakkındaki tüm boş laflar, zaten önceden ayarlanmış mevcut olumsuz görüntü olmasaydı sürdürülemezdi. Bu görüntü, Çin’in yönetim sisteminin insanlık dışı olduğu şeklindedir. İroni şu ki, sıkı kapanma tedbirleri yaşamları kurtardı.  

Elbette insanlık dışı olanlar da doğruyu söyleyemeyeceklerdir. Bu hemen hemen daha fazla komplo teorisinin kabul edilmesine yol açacaktır. Covid-19 sırasında 21 milyondan fazla Çinlinin sim kartlarının iptal edildiği hikâyesi, Çin’in dağlar kadar ölümü gizlediği yönündeki bir karalamanın temeli olarak kullanıldı. “Gerçeğin” bir çirkin iftiradan diğerine değiştiği göz önünde bulundurulduğunda ve Covid-19 vakalarının Aralık 2019’dan önce, Fort Detrick’teki gizemli Covid-19 bulguları şöyle dursun, Çin dışında dolaştığını ima eden bilimsel kanıtlar dikkate alındığında, Çin’e Covid-19 ile ilgili komplomu kurulduğunu sormanın zamanı gelmiştir. 

Bu tür bir kötü niyetli eylemi gerçekleştirmek için bir emsale ve gerekçeye sahip bir etken özne var mıdır? Bir örnek olarak, jeopolitik egemenin uluslararası barış pahasına kendi çıkarlarını ilerletmek için komplo kurduğu birçok vesile vardır. 

Örneğin, Vietnamlıların iki Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gemisini torpille vurduğu Tonkin Körfezi hadisesi, ABD’nin Vietnam savaşına dâhil olmasını sağlayan karşı tepkiye yol açtı. Meğerse Ulusal Güvenlik Ajansı’nın (NSA) iç soruşturmasına göre, böyle bir hadise olmadı. 47 bin Amerikalı ve 1,1 milyon Kuzey Vietnamlı bir hiç uğruna öldü. ABD ve müttefikleri öğrenmedi, Irak’ın işgaline gerekçe sağlayan Kitle İmha Silahları (WMD) kanıtının hazırlandığı artık çok iyi biliniyor. Öyleyse, Afganistan muhakkak “iyi bir savaş” değildir.

ABD EN GİZLİ TESİSLERİNİ ULUSLARARASI DENETMENLERE AÇMALI 

Afganistan, ABD’nin derin devlet çıkarları tarafından Çin’i kuşatmanın bir yolu olarak görülüyordu. Uygur bağımsızlık eylemcileri ABD tarafından yetiştirildi ve yetiştiriliyorlar. Gerçekten de Afganistan’da eğitildikten ve yurt dışında savaştıktan sonra zarar vermek için Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’ne döndüler. Elbette terörist faaliyetlerin finansmana ihtiyacı vardır. “Karanlık İttifak: CIA, Kontralar ve Taş Kokain Patlaması” adlı kitabın yazarı Gary Webb, CIA’nın, eski ABD Başkanı Ronald Reagan yönetiminden bu yana komünistlere karşı Nikaragualı asilere arka çıkmak için orta Amerika’dan kokain kaçakçılığını nasıl desteklediğini anlatıyor. Gerçek Demokrasi Partisi, Afganistan’da da bir uyuşturucu bileşeni olduğuna inanıyor. Taliban’ın yok ettiği afyon üretimi NATO’nun Afganistan’ı işgalinden sonra rekor seviyelere yükseldi. İstikrarı ve desteği kaybetme korkusuyla müsamaha gösterildiği bildirilen afyon mahsulünü garip bir biçimde koruyan ABD’li ve İngiliz askerlerin bol miktarda fotoğrafları bulunuyor. 

Bu tür komplolar bugün halen Çin’e karşı ortaya konuluyor. Soykırım, kölelik ve toplama kampları anlatısı bunun açık bir örneğidir. WMD gibi onlar da saldırgan Soğuk Savaş eylemlerini desteklemede Batılı vatandaşları şoke etmek ve korkutmak için kullanıldı. Covid-19, Batı halklarını Çin’e karşı döndürmek için diğer bir cephe olabilir. 

Xinjiang soykırımı için sahte akademik “kanıt” oluşturan Komünizm Kurbanlarını Anma Vakfı (VCMF), Afganistan ve Irak’ın işgalinde yararlı düşünce kuruluşu “Yeni Amerikan Yüzyılı Projesi” ile kurul bağlantılarını bile paylaşıyor. Vakıf ayrıca ABD’nin Asya eksenini de etkin hale getirdi. Dahası, VCMF ABD’de ve hatta Taiwan bölgesindeki Çin karşıtı güçler tarafından finanse edildi. 

Egemenlik amacıyla zorbalık, soykırım ve kölelik tezgâhlanıyorsa, Çin’i karalamak amacıyla biyolojik savaş neredeyse hiç olasılık dışı değildir. “The Internationalist” hareketi, aslında 1971 yılında domuz vebası ve 1983 yılında dang humması gibi ABD’nin Küba’ya karşı biyolojik savaşını gösteren sayısız vakayı belgeledi. Bu bakış açısından eksik olan ABD’nin görüntüsüdür. Diğer yandan hayırsever olalım. Bir gerekçe, bir etken özne ve tehlikeli bir karşı tepkiye yol açan birçok örnek olsa bile, hemen sonuca varmamalıyız. Covid-19 salgını için Çin’i suçlamak ABD’nin hibrid savaşının bir parçası olabilir, ancak tarihin aksini kanıtlamasına rağmen, belirli sıfır toplamlı güçlerin Çin’e bilerek bulaştırmak için kendini alçaltmayacağını düşünmek istiyorum. 

Bununla birlikte, Covid-19 Çin’de ortaya çıkmadan çok önce Fort Detrick’teki biyoloji laboratuvarı civarında yayılan Covid-19 bulguları raporlarına şüpheyle yaklaşmanın ve daha yakından bakmanın zamanı geldi. Wuhan kentinde Ekim 2019’da düzenlenen Dünya Askeri Oyunları’na katılmak için Fort Detrick’ten gelen ABD askerlerini incelemenin de zamanı geldi. ABD’nin, en gizli tesislerini bir Çin veya uluslararası denetmenlerden oluşan bir heyetin incelemesine açmakta hiçbir sorun olmayacağından eminim.