Çin’in ve Rusya’nın Washington büyükelçileri, ortak bir makale yayımlayarak, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından düzenlenecek Demokrasi Zirvesi’ni kınadı.

Çin’in Washington Büyükelçisi Qin Gang ve Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov tarafından yayımlanan “Halkların Demokratik Haklarına Saygı” başlıklı ortak makalede, ABD’nin zirveye kimin katılacağını, kimin katılmayacağını ve kimin demokratik ülke olduğunu, kimin ise olmadığını belirlemek için kendisini yetkilendirmeye çalıştığına işaret edildi.

Makalede, demokrasinin birden fazla yolla gerçekleştirilebileceği ve tüm ülkelere uyacak bir modelin mevcut olmadığı bildirildi.

Demokrasinin oy kullanmaktan daha fazlası olduğuna dikkat çekilen makalede, demokrasinin en temel kriterinin halk olması gerektiği, “Yani halkın ülkeyi yönetme hakkına sahip olup olmaması, ihtiyaçlarının karşılanıp karşılanmaması, memnuniyet ve mutluluk duyup duymaması önemlidir.” denildi.

Uluslararası hukukun rolünün kesin olarak teyit edildiği makalede, “Başka ülkelerin ‘egemenliğini’ veya ‘toprak bütünlüğünü’ ihlal eden veya ‘Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü’ne ve uluslararası hukukun diğer temel normlarına’ aykırı hareket eden ülkeler, ‘şüphesiz ki antidemokratiktir.” ifadelerine yer verildi.

Makalede, “Hiçbir ülkenin dünyadaki geniş ve çeşitli siyasi manzaraları tek bir kıstasla yargılama, kendi siyasi sistemini renkli devrim, rejim değişikliği ve hatta uluslararası hukuka aykırı güç kullanımı yoluyla dayatma hakkı yoktur. Bu tarz eylemler demokrasiye aykırıdır.” ifadeleri kullanıldı.

Makalede, Çin ile Rusya diğer ülkelere bölünme ve çatışmayı kışkırtmak için değere dayalı diplomasiyi kullanmaktan vazgeçme; uluslararası ilişkilerde karşılıklı saygı ve kazan-kazan iş birliğini uygulama ve farklı sosyal sistemler, ideolojiler, tarihler, kültürler ve gelişmişlik düzeylerine sahip ülkelerin uyumlu şekilde bir arada yaşaması için çabalama çağrısında bulundu.