China Daily / Marco A. Cabero Z

1 Temmuz, Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 100. kuruluş yıl dönümüydü. Aynı gün, And ülkelerinin Çin ve diğer ülkelerle iş birliği sayesinde, biz (Bilim ve Teknoloji için And Yolu Ülkeleri) iki yıldan fazla süren hazırlıklardan sonra Çin ve dünyanın başka bölgelerinden akademik, endüstriyel ve yenilik ortaklarımızla birlikte uzun zamandır beklenen Latin Amerika Bilim ve Kültür Dergisi’nin (Journal of Latin American Science and Culture) yayınlanmasını başlattık.

ÇKP Merkez Komite Genel Sekreteri Xi Jinping 1 Temmuz’daki konuşmasında yenilik ve bilimsel araştırmanın önemini yeniden vurguladı. Mesele tam da bu. Bu benzeri daha önce görülmemiş zamanlarda, bilim, teknoloji, araştırma ve yeniliği eskisinden daha fazla ilerletmek zorunda olduğumuza inanıyoruz.

Bilim ve Teknoloji için And Yolu Ülkeleri ve iş birliği yaptığı herkes, bilimsel araştırma, iş birliği ile karşılıklı öğrenmeyi hızlandıracak keşif, yenilik ve atılımları harekete geçirmek için coğrafi ve disiplinler arası sınırların ayırdığı bilimsel topluluğu bir araya getirme geleneğini devam ettirmeye kararlıyız.

Bu ruhla, dünya Covid-19 salgını bütün dünyada kontrol altına alınır alınmaz geniş biçimde bilgi yaymak ve bilgi ve fikirlerin değişimini desteklemek için tasarlanan Latin Amerika Bilim ve Kültür Dergisi’nin yayınlamaya başlanmasını memnunlukla karşılamalıdır.

XI JINPING’DEN YENİLİK VE BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN ÖNEMİNE VURGU

Dünya sadece Covid-19’un değil, aynı zamanda farklı ülkelerde insanları tehdit eden diğer hastalıkların da yeni tedavi ve çarelerinin bulunmasını bekliyor. 2018’de kurulan Bilim ve Teknoloji için And Yolu Ülkeleri grubu Çinli ve yabancı uzmanlar ile danışmanların devasa akademik deneyimleri, uluslararası editörler ekibinin yanı sıra yenilikçi fikirler ileri süren geniş iş birlikçiler ağına güveniyor.

Dünyanın farklı bölgelerinden danışmanlarımız, akademisyenlerimiz, araştırmacılarımız ve bilim insanlarımız, insanların hayatlarını iyileştirmenin yanı sıra kurtaracak da olan keşifleri ve bilimsel ilerlemelerle ilgili bilginin yayılmasını engelleyen coğrafi sınırların aşılacağına eminler. Bu zor zamanlarda, bir kez daha bilimin insanların yaşamını iyileştirme ve kurtarmada oynadığı önemli rolü anladık.

Bilim ve Teknoloji için And Yolu Ülkeleri üyelerinin tamamı ve uyum ile barışı kurmak, bilgiyi yaymak ve halkın refahını artırmak için bilimsel topluluğun gerekli olduğuna inanan bütün ortaklarımız adına, ÇKP’yi kuruluşunun 100. yıl dönümünde tebrik ediyor ve aynı zamanda bütün Çinli ve uluslararası ortaklarımıza bu büyük başarıya yaptıkları olağanüstü katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.

Bugün, her zamankinden daha fazla, bilimsel topluluğumuzun ilham ve umuda ihtiyacı var. Ve dünyanın geri kalanının bizimle birlikte bu muhteşem yolculuğa çıkacağını umuyoruz.