13.Çin Ulusal Halk Meclisi 4. Toplantısı, başkent Beijing’de başladı.

Açılışa aralarında Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in de bulunduğu ÇKP ve hükümet liderleri ile 3 bine yakın Çin Ulusal Halk Meclisi temsilcisi katıldı.

Bu yılki toplantı, 14. Beş Yıllık Plan’ın başlangıç yılı olması dolayısıyla yoğun ilgi çekiyor.

Toplantının gündemine göre, söz konusu toplantıda, Hükümet Çalışma Raporu, 14. Beş Yıllık Plan ve 2035 Vizyonu taslakları incelenecek. Toplantı kapsamında, 2021 yılına dair ulusal ekonomi ve kalkınma planı ile 2021 yılı bütçesine dair raporlar tartışılacak.

Bunun yanı sıra, toplantıda Çin Ulusal Halk Meclisi Teşkilat ve Usul Kanunu’nda değişiklik ile Çin Ulusal Halk Meclisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi Seçim Sistemi Karar Taslağı ele alınacak.

ÇİN 2020’Yİ BAŞARILARLA GEÇİRDİ

Çin Başbakanı Li Keqiang, hükümet çalışma raporunda, geçen yıl aniden patlak veren Covid-19 salgını nedeniyle dünya ekonomisinin ciddi bir gerileme yaşadığını hatırlattı.

Başbakan Li, salgınla mücadelede stratejik önem taşıyan başarılar kaydeden Çin’in, dünyanın başlıca ekonomileri arasında pozitif büyüme gerçekleştiren tek ülke olduğunu, yoksullukla mücadelede büyük bir zafer kazandığını ve orta halli refah toplumunun inşasında kritik başarılara imza attığını söyledi.

Li Keqiang, “2020 yılında, Çin’in gayrisafi yurt içi hasılası (GSYİH) yüzde 2,3 büyüdü, kent ve kasabalardaki yeni istihdam 11 milyon 860 bini buldu, işsizlik oranı ise yüzde 5,2’ye düştü. 52 yoksul ilçedeki 5 milyon 510 binlik nüfusun tamamı yoksulluktan kurtuldu.” diye konuştu.

“13. BEŞ YILLIK PLANDAKİ HEDEFLERE ULAŞILDI”

Hükümet çalışma raporunda, Çin’in 13. Beş Yıllık Plan’da öngörülen başlıca hedeflere başarıyla ulaşıldığı, ekonomik ve toplumsal gelişmelerde yeni tarihî başarılar kazanıldığı kaydedildi.

Çin’in GSYİH’sinin son beş yılda 70 trilyon yuandan 100 trilyon yuanın üzerine çıktığının altı çizilen raporda, ülkede inovasyonun teşvik edildiği ve bu alanda önemli ilerlemeler sağlandığı ifade edildi.

Kırsal bölgelerde yaşayan 55 milyon 750 bin kişinin yoksulluktan kurtarılmasıyla ülkede mutlak yoksulluğu ortadan kaldırma misyonunun tamamlandığına işaret edilen raporda, ülkedeki ekolojik ortamın ve iş ortamının sürekli iyileştiği, dışa açılma boyutunun genişletildiği, halkın yaşam seviyesinin gözle görülür şekilde yükseldiği de belirtildi.

Rapora göre, aynı dönemde, Çin’deki kent ve kasabalarda yaratılan yeni istihdam 60 milyonu aşarken, ülkede dünyanın en büyük sosyal güvenlik sistemi kuruldu.

ORTAK REFAHI ARTIRMAK İÇİN EYLEM PLANI 

Li Keqiang, “14. Beş Yıllık Plan döneminde, ortak refahı artırmak için bir eylem planı hazırlanacak. İstihdama öncelik stratejisi uygulanarak istihdam boyutu daha da genişletilecek. Kişi başına kullanılabilir gelir GSYİH’nin büyümesiyle birlikte artacak. ‘Sağlıklı Çin’in inşası kapsamlı şekilde ilerletilerek, vatandaşların ortalama yaşam süresi bir yaş daha artacak. Yaşlanan nüfus nedeniyle makul bir doğum oranı seviyesine ulaşmak için uygulamalar yapılacak ve emeklilik yaşı aşamalı şekilde yükselecek. Kademeli sosyal güvence sistemi tamamlanarak, yaşlılık sigortasına katılım oranı yüzde 95’e yükseltilecek.” dedi.

YILLIK BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 6 ÜSTÜ 

Hükümet çalışma raporunda, Çin’in 2021 yılı için büyüme hedefi “yüzde 6 üstü” olarak belirlendi.

Kalkınmada çeşitli riskler bulunmasına rağmen, ekonominin uzun vadede olumlu ilerlemesi yönündeki temel eğilimin değişmediği kaydedilen raporda, ekonomik toparlanma süreci dikkate alınarak koyulan yıllık hedeflerin, reform, inovasyon ve yüksek nitelikli kalkınmanın ilerletilmesinin yanı sıra, ekonominin sürdürülebilir ve sağlıklı büyümesine yararlı olacağı belirtildi.

Raporda, ayrıca 2021’de kent ve kasabalarda toplam 11 milyon yeni istihdam yaratılması, enflasyonun yüzde 3 civarında korunması, GSYİH’de birim başı enerji kullanımının yüzde 3 düşmesi ve tahıl üretiminin 650 milyon tonun üzerinde tutulması hedefleri de belirlendi. 

REFORMLAR DERİNLEŞECEK 

Raporda, bu yıl kilit alanlardaki reformların derinleştirilerek, piyasa varlıklarının canlılığının yükseltileceğine işaret edildi.

Raporda, “Çin, piyasalaşmış, hukukun üstünlüğüne dayalı ve uluslararasılaşmış bir iş ortamı yaratmayı hızlandırarak, reform yoluyla şirketlerin üretim ve işleyiş maliyetlerini düşürecek. Bunun dışında, maliye, vergi ve finans sistemlerindeki reformlar daha da derinleştirilerek, finansal risklere yanıt mekanizması tamamlanacak. Çinli finans kuruluşları, reel ekonomiye hizmet etme ilkesinde ısrar etmeli.” ifadeleri kullanıldı.

ÇİN, TEMEL ARAŞTIRMALARA YATIRIMI ARTIRACAK

2021 yılında Çin’in teknolojik inovasyon projelerinin ilerletileceği kaydedilen raporda, temel araştırmalara yönelik yatırımların önemli boyutta artacağı ve merkezi düzeydeki temel araştırma harcamalarının yüzde 10,6 artırılmasının planlandığı belirtildi.

Rapora göre, 14. Beş Yıllık Plan döneminde Çin, ulusal laboratuvarların önderliğinde stratejik bilimsel ve teknolojik güçler oluştururken, kilit teknolojilere dair araştırmaları güçlendirecek. Aynı zamanda, şirketler inovasyona teşvik edilecek ve bilimsel inovasyon sistemi iyileştirilecek. Ülkedeki toplam Ar-Ge yatırımlarının yıllık ortalama büyüme oranı yüzde 7’nin üzerinde korunacak.

KIRSAL KALKINMA STRATEJİSİ KAPSAMLI ŞEKİLDE İLERLETİLECEK

Raporda, bu yıl Çin’in kırsal kalkınma stratejisini kapsamlı şekilde ilerleteceği, tarımın istikrarlı gelişmesini ve köylülerin gelirlerinin artmasını sağlayacağı ve yoksulluktan kurtarılan bölgelerin kalkınmasını hızlandırmaya devam edeceği ifade edildi.

Yoksulluktan kurtarılan nüfusun yeniden yoksulluğa düşmesini önlemek için denetim ve yardım mekanizmasının güçlendirilmesi gerektiğine işaret edilen raporda, tohum kaynaklarının korunması, tarımsal ürün piyasasındaki tedarik ve fiyat istikrarının sağlanması ve gıda tasarrufu gibi düzenlemelerle 1 milyar 400 milyon kişinin gıda güvenliğinin sağlanacağına dikkat çekildi.

ÇİN’DE EKOLOJİK ORTAM İYİLEŞTİRİLECEK

Raporda, Çin’in ekolojik ortamı iyileştirmek için kirliliği önleyeceğinin de altı çizildi.

Rapora göre, önümüzdeki beş yılda Çin, 2030’a kadar küresel iklim değişikliğiyle mücadeleye yapacağı katkılara dair taahhütlerini yerine getirecek. Ayrıca, GSYİH’de birim başı enerji kullanımı yüzde 13,5, karbondioksit emisyonu ise yüzde 18 düşürülecek. Ormanlık alan oranı da yüzde 24,1’e çıkarılacak.

ÇİN, DIŞA AÇILMAYI GENİŞLETECEK

Başbakan Li Keqiang’ın okuduğu raporda, Çin’in dışa açılmayı daha geniş ve daha derin bir şekilde uygulayarak, uluslararası ekonomik iş birliğine daha aktif şekilde katılacağı belirtildi.

Diğer ülkelerden iş insanlarının Çin’deki yatırımlarını genişletmeye, Çin’in açık piyasasından ve bunun getirdiği fırsatlardan faydalanmaya davet edildiği raporda, “Çin, gümrük tarifesi politikalarını iyileştirerek negatif listeleri daha da kısaltacak, Çinli ve yabancı işletmeler arasındaki adil rekabet ilerletilecek, yabancı işletmelerin meşru hak ve çıkarları korunacak. Bunun dışında Kuşak ve Yol’un nitelikli şekilde inşası hızlandırılacak.” ifadeleri yer aldı.

Çok taraflı ticaret sisteminin kararlılıkla korunacağına da işaret edilen raporda, “Karşılıklı saygı temelinde, Çin ile ABD arasındaki eşitlik ve karşılıklı yarara dayalı ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesini hızlandıracağız. Çin, diğer ülkelerle karşılıklı yarara dayalı ortak kazanç gerçekleştirmeye hazır.” ifadelerini kullanıldı.

ÖZEL İDARİ BÖLGELERDE SİSTEM İNŞASI HIZLANDIRILACAK

Raporda, 2021 yılında Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerinde Anayasa ve Temel Yasa’nın birlikte uygulanmasına dair sistem ve mekanizmaların düzeltileceği, özel idari bölgelerde ulusal güvenliği korumayı amaçlayan hukuki sistemler ile uygulama mekanizmalarının iyileştirileceği ifade edildi.

Dış güçlerin Hong Kong ve Makao ile ilgili konulara müdahale etmesinin kararlılıkla önlenmesi gerektiği vurgulanan raporda, Hong Kong ve Makao’da ekonomik büyüme sağlanmasına ve halkların yaşam koşullarının iyileştirilmesine destek verileceği, bu bölgelerdeki uzun vadeli refah ve istikrarın korunacağı kaydedildi.

Tek Çin politikası ve 1992 Konsensüsü doğrultusunda Taiwan Boğazı’nın iki yakası arasındaki ilişkilerin barışçıl şekilde gelişmesi ve vatanın birleşmesinin sağlanması gerektiği hatırlatılan raporda, Taiwan’ın bağımsızlığını hedefleyen bölücü faaliyetlerin de önleneceğinin altı çizildi.

ÇİN, KÜRESEL ORTAKLIKLARINI AKTİF ŞEKİLDE GELİŞTİRECEK

Çin’in dış politikasına da değinilen raporda şu ifadelere yer verildi: “Bu yıl Çin, bağımsızlık ve egemenliğe dayalı barışçıl dış politikasını sürdürerek, küresel ortaklık ilişkilerini aktif şekilde geliştirmek suretiyle yeni tip uluslararası ilişkilerin ve insanlığın kader ortaklığının inşasını hızlandıracak. Açıklık ve iş birliğinde ısrar eden Çin, küresel yönetişim sisteminin daha adil ve daha rasyonel bir doğrultuda gelişmesini hızlandıracak; uluslararası ve bölgesel iş birliğini sürekli derinleştirerek, salgının kontrolü konusundaki uluslararası iş birliğine etkin şekilde katılacak. Çin, tüm ülkelerle karşılıklı saygı, eşitlik ve karşılıklı yarar temelinde barış içinde bir arada yaşamak ve beraber kalkınmak istiyor. Çin, ayrıca diğer ülkelerle ele ele vererek, küresel tehditleri göğüslemeye, dünyada barış ve refahın gerçekleşmesi için çaba göstermeye hazır.”