China Daily / Liu Dongchao

Çin Komünist Partisi (ÇKP) uzun zamandır sahip olduğu mutlak yoksulluğu yok etme ve her bakımdan orta düzeyde refah içinde bir ülke kurma hedefini sonunda geçen yıl gerçekleştirdi. Parti küresel nüfusun yaklaşık beşte birine sahip olan bir ülkede bunu nasıl başardı?

Parti, siyasi felsefesine dayanarak, insan merkezli yönetişime bağlı oldu ve insanların daha iyi bir yaşam için sürekli büyüyen maddi ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamayı kendi hedefi yaptı. Bu felsefe, Parti’nin aynı zamanda yoksulluğu yok etme çalışmasına ve Çin’i modern bir sosyalist toplum haline getirmeye en yüksek önceliği vermesine neden oldu.

Çin Cumhubaşkanı Xi Jinping, Aralık 2012’de Hebei eyaletindeki Fuping’de yoksulluğu yok etme ve kalkınma çalışmalarını denetlerken, yoksulluğu ortadan kaldırmak, insanların geçim şartlarını iyileştirmek ve ortak refahı gerçekleştirmenin sosyalizmin özü olduğunu söyledi.

Xi’nin, Parti ve hükümetin ihtiyaç içinde olanlara özel dikkat göstermek ve onları korumak, onlara yardım etmek için mümkün olan her şeyi yapmak zorundadır ve biz insanların güvenlik ve refahını unutmamak ve Parti ile hükümetin sıcaklığını her haneye ulaştırmak zorundayız sözleri, Parti’nin yoksulluğu yok etme çalışmalarına yön veren insan merkezli felsefesini yansıtıyor.

Savaş zamanında, Parti’nin liderliği altındaki yoksulluğu yok etme çalışmaları temel olarak üs alanlarında ekonomik inşayı bir arada yürüttü ve yoksulluğu yok etmek için kullanılan mekanizma genel olarak ülkenin ekonomik sistemi ile birleştirildi. Çin Halk Cumhuriyeti’nin 1949’da kurulmasından sonra, Çin yavaş yavaş Parti liderliği altında görece kapsamlı bir sosyal yardım sistemi kurdu. Reform ve dışa açılmanın 1970’lerin sonunda başlatılmasından sonra, Parti yoksulluğu yok etme çalışmasını hızlandırdı ve ülke çapında yoksulluğu yok etme çalışmalarını koordine etek için, Çin kabinesi olan Devlet Konseyi’nin başkanlığında 16 Mayıs 1986’da öncü bir grup kurdu.

ÖNLEMLER ÇİN’İN MUTLAK YOKSULLUĞU ORTADAN KALDIRMASINA YARDIM ETTİ

ÇKP’nin 2012’deki 18. Ulusal Kongresi’nden sonra, Çin yoksulluğu yok etme çabalarını yoğunlaştırdı ve genel planlamayı yapan merkezi otoritelerle, genel sorumluluğu üstlenen eyalet düzeyindeki yönetimlerle ve politikaları uygulamaya koyan ve yoksulluğu yok etme çalışması için güçlü bir kurumsal garanti sağlayan kent ve kasaba yönetimleriyle bir çalışma mekanizması kurdu.

Şubat ayında, üst düzey yetkililer yoksulluğu yok etme çalışmasında eyalet yönetimlerinin performansını değerlendirmek için ayrıntılı bir belge yayınladı, bu da önde gelen kadroların yoksulluğu yok etme çalışmalarını yoğunlaştırmalarını getirdi.

Parti liderliği altındaki yoksulluğu yok etme çalışması, birçok yol gereği şekilde incelendikten sonra kurulan bir dizi kurum tarafından yönetildi.

Parti’nin liderliğindeki yoksulluğu yok etme çalışması, iniş çıkışları olan uzun, zorlu bir süreçten geçti. 18. Parti Kongresi’nden bu yana, Çin’in yoksulluğu yok etme çalışmasının önemli bir özelliği yoksulluğu ortadan kaldırma ve kalkınma yönelimli yoksulluğu yok etmeyi hedeflemek oldu. Birincisi iyi yönetim ve kesin desteği vurgularken, ikincisi yoksulluğu ortadan kaldırmak için ekonomik kalkınmanın hızlandırılmasına odaklandı. İşte bu önlemler Çin’in 2020’nin sonunda mutlak yoksulluğu ortadan kaldırmasına yardım etti.

Yoksulluğu yok etme çalışması, her bir adım ve detayın birçok hükümet birimi arasında koordinasyonu gerektirmesi ve çok miktarda kaynak gerektirmesi dikkate alınırsa, karmaşık ve zor bir iştir. Örneğin, ulus çapında 3 milyondan fazla birinci Parti sekreteri ile köy yetkilisi atandı ve bütün düzeylerdeki yönetimler yoksulluğu yok etme özel fonlarına yaklaşık 1,6 trilyon yuan ayırdı. Hatta bazı yetkililer yoksulluğu yok etme kampanyasının başarılı olması için hayatlarını verdiler.

İNSANLIK TARİHİNDE NADİR GÖRÜLEN MUCİZELERDEN

Şubatta yoksulluğu ortadan kaldırma işinin özetlenmesi için bir toplantının yapılması mutlak yoksulluğu ortadan kaldırma güç görevinin tamamlanmasını temsil ediyordu. Ama bu ülkede hiç yoksulluk olmayacağı anlamına gelmiyor. Aslında, Çin’de görece yoksulluğun halen var olduğunu dikkate alırsak, yoksulluğu yok etme konusundaki başarıları kırsal canlanmayı teşvik için kullanmamız gerekir.

Çok sayıda aile ve bireyin doğal bir felaket, bir kaza ya da salgın, sonucunda yeniden yoksulluğa düşebileceğini dikkate alarak, yetkililerin sosyal yardı sistemini daha da iyileştirmek için uzun dönemli bir politika oluşturması gerekir. Yetkililerin ayrıca temel yardım sistemini ve tıbbi yardım sisteminin yanı sıra, eğitim, konut ile istihdam sektörlerini iyileştirmesi ve felaket kurbanlarına uygun yardım vermesi gerekir.

Yoksulluk Çin’in 5 bin yıllık tarihi boyunca insanların yaşamı üzerinde büyük bir etkiye sahip oldu. Fakat, sadece bir yüzyıl içinde Parti Çin halkının, çetin çabalar ve yoğun mücadelelerle mutlak yoksulluğu yok etmesine liderlik etti. Bu sadece Çin uygarlığına yapılan büyük bir katkı değil, aynı zamanda insanlık tarihinde nadir bir mucizedir.

Ancak, Çin halen refah içinde, güçlü, demokratik, kültürel olarak gelişmiş, uyumlu ve güzel olan bir büyük modern sosyalist ülkeye dönüşme yolculuğunda zorluklarla ve sorunlarla yüz yüze. Ama Parti’nin liderliği ve Çin halkının ağır çalışması ülkenin bu ulusal yenilenme rüyasını gerçekleştirmesine yardım edecek.