Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi ve İsviçre’deki diğer uluslararası örgütler nezdindeki misyon vekili Jiang Duan, BM İnsan Hakları Konseyi 47’inci toplantısında benzer görüşlere sahip ülkeler adına yaptığı ortak konuşmada, bazı ülkelerin askeri müdahaleyle insan haklarını ihlal ettiğini belirtti.

Jiang, konuşmasında ilgili ülkelerin diplomasi ve insan hakları kisvesiyle BM Tüzüğü’ne aykırı hareket ederek, egemen ülkelere askeri müdahalede bulunmasından duyulan kaygıyı dile getirdi.

Jiang Duan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Söz konusu girişimler, uluslararası hukuku ihlal ediyor, ilgili ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne zarar veriyor ve dünya barışı ile güvenliğini zedeliyor. Askeri müdahaleler, büyük can kaybına yol açmanın yanı sıra, çok sayıda masum sivilin de evsiz kalmasına neden oluyor ve ilgili ülkelerin ekonomik ve toplumsal gelişimini büyük ölçüde sekteye uğratıyor. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve ilgili özel kurumun, yasadışı askeri müdahalelerin yol açtığı insan hakları ihlallerine büyük önem vermesi gerekiyor.

İlgili ülkeler, derhal yasadışı askeri müdahaleleri durdurmalı; zarar gören ülkelere ve halklarına tazminat ödemeli; denizaşırı görev yürüten askerlerinin sivilleri katletmesi ve sivillere işkence uygulaması gibi insan haklarını ciddi şekilde ihlal eden girişimlere yönelik kapsamlı ve adil soruşturmalar yürütmeli. Bu olaylara dahil olan kişilere de hak ettikleri cezalar verilmeli.”