Çin Halk Bankası (Merkez Bankası) tarafından yayınlanan son raporda, 2021 yılının ilk yarısında para politikasının temelde salgın öncesi normal durumuna döndüğüne dikkat çekildi.

Banka 9 Ağustos’ta 2021 İkinci Çeyrek Para Politikası Uygulama Raporu’nu yayınladı.

Birçok ülkede salgının son zamanlarda yeniden canlanması ekonomik görünüme yeni belirsizlikler getirdi; gelecekte, salgının evrimi ekonomiyi etkileyen önemli bir faktör olmaya devam edecek. Buna ek olarak, enflasyon seviyelerinin yüksek seyretmesi, belli başlı gelişmiş ekonomilerde para politikası değişikliklerinin hızlanması, dünyada özellikle yükselen ekonomilerdeki sınır ötesi sermaye akımları ve döviz kurlarındaki oynaklık dikkati hak ediyor.

Rapor, para birimi ile enflasyon arasındaki ilişkiyi tartışmak için bir bölüme yer verdi. Merkez bankası, 2008 mali krizinden sonraki on yılda, önde gelen gelişmiş ekonomilerin temel para birimini artırmaya dayalı niceliksel genişleme politikaları uyguladığına ve parasal büyümenin sınırlı olduğuna, dolayısıyla enflasyonun ılımlı olduğuna inanıyor.

Çin’in niceliksel genişleme politikası, 2021’de küresel enflasyonda önemli bir artışı teşvik etti. Dolayısıyla döviz ve enflasyon arasındaki ilişki salgın öncesi ve sonrasında değişmedi.

Yurtiçi ekonomik toparlanma hala istikrarsız ve dengesiz. Yüksek bazın olması, bazı sektörlerde yatırım büyümesinin zayıf olması, yemek ve turizm gibi alanlarda tüketimin tam olarak onarılamaması nedeniyle ihracatın büyüme hızı yavaşlayabilir. Ekonomik büyüme ivmesinin sürdürülebilirliği bazı zorluklarla karşı karşıya.

Rapora göre, Çin’in borç verme faiz oranı gelişmiş ekonomilerinkinden biraz daha yüksek olmasına rağmen, işletmelere verilen kredilerin fiili faiz oranı açısından, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki büyük ticari bankalar temelde aynıdır. 2021’in ilk çeyreğinde, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki dört büyük ticari bankanın (Citi, Bank of America, Wells Fargo ve JPMorgan Chase) ortalama kredi faiz oranı yaklaşık %4,03’tür. Çin’deki dört büyük ticari bankanın oranları yaklaşık %4.04’tür.