CGTN / Matteo Giovannini

Çin’in dünya standardında bir ekonomik ve finansal güç merkezi olma arzusu, daha iyi iş ortamı yaratmak için iç piyasa açıklığının düzeyini sürekli olarak artırma zorunluluğundan kurtulamaz. Çin para otoriteleri tarafından geçen hafta sonu pilot nakit havuzlama hizmetinin başlatılmasının kamuoyuna duyurulmasıyla bu anlamda önemli bir adım atıldı. Sınırlı sayıda çokuluslu şirketi hedefleyen bu girişimin amacı, temelde yuan fonlarının diğer para birimlerine ücretsiz dönüştürülmesini sağlamaktır.

Çin Halk Bankası ve Devlet Döviz İdaresi’nin ortak açıklamasına göre, pilot programın ilk aşaması başkent Beijing ve teknolojinin yükselen gücü Shenzhen’da gerçekleşecek. Pilot programın katılımcıları, başlangıçta yalnızca yüksek bir kredi derecelendirme puanı sunan, önde gelen çok uluslu firmalardan oluşacaktır.

Bana göre yetkililerin, ülkenin sermaye hesabını açma sürecindeki atılıma damgasını vuracak bu önemli adım için başlangıçta Beijing ve Shenzhen’ı seçme kararı, iki metropolün Çin’in genel kalkınma stratejisinde sahip olduğu uygunluk düzeyinin açık bir işaretidir.

Bu karar Beijing için, şehrin geçen yıl Çin Uluslararası Hizmet Ticareti Fuarı sırasında merkezi hükümetten tam destek alan ve bilimsel ve teknolojik yeniliğe odaklanan, yakın zamanda kurulan pilot serbest ticaret bölgesini daha da geliştirmesine yardımcı olması açısından önemlidir.

Öte yandan, Shenzhen ile ilgili olarak da önemlidir, çünkü Çinli yetkililerin şehrin son kırk yılda ulusal kalkınmadaki model rolüne olan güven derecesini açıkça göstermektedir. Karar aynı zamanda şehrin Guangdong-Hong Kong-Makao Büyük Körfez Bölgesi’nin temel lokomotifi olduğunu da gösteriyor.

Her iki durumda da yuan fonlarını diğer para birimlerine serbestçe döndürme fırsatı, en iyi yetenekleri cezbedebilecek yüksek kaliteli ortamlar yaratarak ve doğrudan yabancı yatırımı teşvik ederek yabancı yatırımcılar arasında iki bölgenin ekonomik çekiciliğini önemli ölçüde artırma etkisine sahip olacaktır.

İKİ TOPLANTI’DA YEREL FİNANS SEKTÖRLERİNİN AÇILMASINI TEŞVİK ETME NİYETİ VURGULANDI

Denemeye katılımı, petrol devi Royal Dutch Shell Plc örneğinde olduğu gibi, yüksek kredi notu sunan çok uluslu şirketlerle sınırlandırma kararı, düzenleyicinin ihtiyatlı ve kademeli bir yaklaşımını göstermektedir. Bu bağlamda yetkililer, daha fazla genişlemeyi düşünmeden önce en yüksek düzeyde kredi itibarı sunan şirketler aracılığıyla nabız yoklamak istiyorlar.

Çin’in, yuan’ı gerçekten uluslararası kabul görmüş bir yasal ödeme aracı haline getirme konusundaki uzun vadeli stratejisi, kesinlikle bu pilot programı başlatma kararında oyunun bir parçasıdır ve ayrıca denemenin duyurusunun zamanlaması da dikkate değer. Çin ekonomisinin salgında hızla toparlanması ve yuan’ın dolar karşısındaki son ve sürekli büyümesi gibi faktörler, artık Çinli düzenleyicilere sermaye kontrollerinin seviyesini hafifletmeyi amaçlayan uzun zamandır beklenen reformların başlatılması için geniş bir marj sunuyor.

Bu anlamda, ülkenin sermaye hesabının açılması hedefiyle gelecekteki artan reformların seviyesi, yalnızca yuan’ın küresel işlemlerde artan kullanımı ve fon yöneticilerinin portföylerinde yuan cinsinden ifade edilen varlıkların önemli ölçüde büyümesi açısından olumlu bir domino etkisini tetikleyecektir.

Denizaşırı yatırımcıların bakış açısından, para birimi dönüştürme için daha yüksek düzeyde bir esnekliğin getirilmesi, bir yatırım hedefi olarak Çin pazarına olan güven açısından mutlak bir artışı temsil ediyor. Buna ek olarak, bu karar aynı zamanda yatırımcılar tarafından Çin liderliğinin cesur ve tarihi reformlar yoluyla icraata geçeceğinin bir göstergesi olarak da yorumlanabilir.

Kısa süre önce gerçekleştirilen İki Toplantı’da, Çin’in ticaret ile yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılmasının yanı sıra 14. Beş Yıllık Planın (2021-2025) yazışmalarında yerel finans sektörlerinin açılmasını teşvik etme niyeti vurgulandı.

Çin, pazarını dünyanın geri kalanına açarak, kesinlikle küreselleşmeye katılımın taşıdığı tipik zorluklarla karşı karşıyadır, ancak nihayetinde açık ve kapsayıcı bir ekonominin avantajlarının korumacılık ve soyutlanmanın olumsuz etkilerinin önüne geçtiğini fark etmiştir.