China Daily

Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan verilere göre, Çin’in imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) bir önceki aya göre 0,4 puan düşerek akim ayında yüzde 49,2’ye gerileyerek art arda iki ay daralma bölgesinde devam etti ve Mart 2020’den bu yana yeni bir düşük seviyeye ulaştı.

Spesifik olarak PMI, büyük şirketler için bir önceki aya göre 0,1 yüzde puanlık düşüşle yüzde 50,3 oldu, ancak yine de kritik seviyenin üzerinde. Orta ölçekli işletmeler için PMI, bir önceki aya göre 1,1 puan düşüşle ve kritik seviyenin altında yüzde 48,6 iken küçük işletmeler için yüzde 47,7’ye denk gelerek önceki aya göre değişmedi. Bu, büyük işletmelerin piyasa baskısıyla başa çıkmak için daha donanımlı olduğunu gösteriyor.

GELENEKSELDEN TEMİZ ENERJİYE GEÇİŞ

KOBİ’ler; özellikle küçük işletmeler, ekonomik büyümenin ve istihdam sağlayıcıların ana piyasa itici güçleridir. Bu da merkezi hükümetin neden finansman zorluklarını aşmalarına yardım ettiğini açıklıyor. Ancak piyasa oyuncularının hayatta kalmasına ve piyasa canlılığını sürdürmesine yardım edilirse, yerel dolaşım temel ivmesini koruyabilir.

Veriler, imalat sektörünün PMI’ını oluşturan beş alt endeksin (üretim endeksi, yeni sipariş endeksi, ham madde stok endeksi, istihdam endeksi ve tedarikçi teslim süresi endeksi) kritik seviyenin altında olduğunu gösteriyor. Kış yaklaşırken, artan enerji talebi Çin’i sistematik bir çözüm bulmaya zorlayacaktır. Engellenen küresel tedarik zincirleri ve artan ham madde fiyatları bağlamında Çin; enerji ithalatını mümkün olduğunca genişletmeli, yerel enerji üretimini ve arzını artırmalı ve istifçiliği çökertmek ve arz ile talep arasındaki dengeyi korumak için denetimi güçlendirmelidir. Yeni kalkınma paradigması, yeni bir kalkınma modeli gerektirir; ancak gelenekselden temiz enerjiye geçiş bir gecede gerçekleşemez.

KÜRESEL TEDARİK ZİNCİRİ KRİZİ BİR SÜRE DAHA DEVAM EDECEK

Piyasa oyuncuları; yüksek üretim maliyetleri ve yetersiz tedarikin neden olduğu tedarik zinciri krizine dayanabildiği sürece, imalat sanayii müreffeh kalacaktır. Küresel tedarik zinciri krizi, küresel enerji ve çip sıkıntısına ve üretim maliyetlerinin artmasına neden olan pandemi tarafından tetiklendi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa’da salgının yeniden canlanması göz önüne alındığında, küresel tedarik zinciri krizi bir süre daha devam edecek gibi görünüyor.

Küresel ekonomik toparlanmanın ilk üç çeyrekte getirdiği aşırı hareketli talep, tedarik zinciri krizini de şiddetlendirdi. Ekim ayında imalat sektöründe yaşanan yavaşlamaya rağmen Çin’in Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYİH), bu yılın ilk üç çeyreğinde yıllık bazda yüzde 9,8 büyüdü. Bu, Çin ekonomisinin halen karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu anlamına geliyor.