Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Senatosu salı günü açıkça zamanı geçmiş Soğuk Savaş anlayışını Amerika’nın gelecekteki teknolojisini ve üretimini artırmak için kullanmayı amaçlayan geniş kapsamlı bir yasa tasarısını kabul etti.

Metni 2 bin 400 sayfadan fazla olan yasa tasarısı, Washington’ın Çin’i kalkınmasına karşı artan endişesini ve ideolojik ön yargılarının yanı sıra Amerika’nın küresel üstünlüğünü sürdürme konusundaki paranoyasını da gösteriyor.

Ancak, yasayı hazırlayan senatörler ve bunlar gibi düşünen Amerikalı politikacılar ülkelerini sadece ABD’ye ve genel olarak dünyaya zarar verecek yanlış ve tehlikeli bir yola sürüklüyorlar.

Sözde “Çin tehdidi” teorisinin çığırtkanlığını yapmak uygun bir siyasi numara olabilir ve bazı kendilerini düşünen politikacıların şu an için bazı ucuz siyasi başarılar kazanmasına yardımcı olabilir. Ancak Çin’i şeytanlaştırmak on yıllardır ABD’nin uğraştığı kronik, kökleri derin siyasi, toplumsal ve ekonomik sorunlara çare olmaz. Bu sorunlar Amerika’nın uzun dönemli sağlıklı büyüme potansiyelini zayıflatan gerçek engellerdir.

Daha da kötüsü, bu şişirilmiş yasa ABD’yi sanayi teşvikleri için yıllar sürecek müsrif yatırımlara sürükleyebilir, Amerikan sanayiine zarar verebilir ve hatta ülkeyi daha da parçalayacak ırkçı çatışmaları körükleyebilir.

Dünya da bundan zarar görecek. Tasarı eğer yasalaşır ve uygulanırsa, küresel tedarik zincirlerini sarsabilir, uluslararası teknolojik iş birliğini engelleyebilir, sağlıksız piyasa rekabetini teşvik eder ve yeniliği engeller. Bunların hepsi salgın sonrası dönemde yeniden ayakları üstünde durmak için uğraşan sarsılmış bir küresel ekonomi için korkunç haberler.

ABD’NİN UZUN DÖNEMLİ REKABETÇİLİĞİ

Washington politikacılarının güçlü bir ABD istemeleri tamamıyla mantıklıdır. Ancak bunu Çin halkının iyi hayat sürme meşru hakkından yoksun bırakarak yapmaya hakları yok.

Çin defalarca kalkınmasının asla ABD’nin kalkınmasını alt etmeyi amaçlamadığını, aksine kendi vatandaşları için daha iyi bir Çir yaratmayı amaçladığını açıkça belirtti. Ve değişik fırsatlarda, amacının ekonomik ve teknolojik ilerlemesi ile küresel kalkınmaya katkıda bulunmak olduğunu kanıtladı.

Covid-19 aşılarının araştırılması ve geliştirilmesini bunun mükemmel bir örneği. Daha başında itibaren Çin üreteceği aşıları küresel kamu malı yapmaya söz verdi. Aslında, 80’den fazla ülkeye ve 3 uluslararası örgüte aşı yardımı yaparak, 50’den fazla ülkeye aşı ihraç ederek ve BM Barış Gücü askerlerine ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi’ne aşı vererek sözlerini tuttu.

Bu küreselleşme çağında, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ve ABD, iklim değişikliği gibi insanlığın karşısındaki çok yönlü zorluklarla mücadele etmek için uluslararası toplumun geri kalanı ile birlikte çalışma ortak sorumluluğuna sahip.

Dolayısıyla, Washington Beijing ile iş birliğinin genel ilişkilerinin temel taşı olmasını sağlarken, aynı zamanda rekabetlerinin, eğer kaçınılmazsa, sağlıklı bir rekabet olmasını sağlamalıdır.

ABD ve Çin’in ikisi de iş birliğinden kazanacak, çatışmadan kaybedecektir. Yasa tasarısı şimdi Temsilciler Meclisi’ne gönderilirken, Washington’daki karar alıcılar bu fırsatı, Amerika’nın uzun dönemli rekabetçiliğine gerçekte neyin yararlı olduğunu düşünmek için kullanmalıdır.