China Daily / Zheng Bijian

En yüksek değerlere uyan ve halkın çıkarlarına öncelik veren Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) yetenekli liderliği sayesinde Çin dünyanın en büyük ve en hızlı gelişen ülkesi. Parti işte bu nedenle 1,4 milyarlık halkı birleştirebildi ve Çin’i sürdürülebilir bir kalkınma rotasına soktu.

Parti, Çin halkının iyiliği için mücadele etmeye ve Çin ulusunun büyük yenilenmesini gerçekleştirmeye kararlıdır. “Cansiperane halka hizmet etmek” kuruluşundan bu yana ve 1949’da yeni Çin’in kuruluşundan bu yana daha fazla, partinin temel amacıydı.

Bu bağlılığın kökleri partinin halk merkezli yaklaşımı ve -Çin’in temel siyasi sistemi olan- halk kongresi sistemini içeren sosyalist demokrasi sistemi, danışmacı demokrasi sistemi, bölgesel etnik özerklik sistemi ve yerel düzeyde demokrasi sisteminde yatıyor. Bu sistemler Halk Cumhuriyeti’nde bütün iktidarın halka ait olmasını garanti altına alıyor. Bu bağlılık ayrıca, ÇKP ve halk tarafından 1978’de reform ve dışa açılmanın başlatılmasından bu yana geliştirilen Çin karakterli sosyalizmden geliyor. Parti 40 yıldan uzun bir süredir ekonomik sistem reformunu da denetledi.

Çin sistemi seçimli demokrasi ile danışmacı demokrasinin bir bileşimidir ve batı sisteminden daha verimlidir. Parti içindeki yolsuzlukları yok etmek ve parti üyelerini servetin cazibesine düşmekten caydırmak ve iyi günde kötü günde halkla temas içinde olmak ve onların yanında olma şeklindeki ilk misyonuna bağla kalmak için güçlü bir kampanya başlattı.

Parti zaman içinde gelişebileceğini ve özellikle reform ve dışı açılmanın başlangıcından bu yana çıkanlar olmak üzere zorlukları yenebileceğini kanıtladı. Bugün ÇKP’nin 91 milyondan fazla üyesi var, bunların yüzde 30’u 1980’ler ile 1990’larda doğdu. Genç parti üyeleri açık bir zihne ve küresel bir bakış açısına sahipler ve yeni dönemde sosyalist Çin’i kuracak ve partiyi ve ülkeyi gelecekte yönetecek asıl gücü oluşturacaklar. Ek olarak, kısmen sosyal medya yüzünden internet özellikle gençler arasında popüler bir platform haline geldiği için, partinin sanal alemde “kitle çizgisini” sürdürebilmek için yeni araçları kullanması gerekir. Bu amaçla, parti siber uzayı izleme programları yürütmek ya da egemenlik kurmaktan çok halka hizmet etmek için kullanmalıdır. Partinin halka ödenebilir ve uygun mesajlaşma hizmetleri sağlayan dünya standartlarında bir çevrim içi ağ kurması son derece önemlidir, çünkü bu sayede halk enformasyon çağının kazançlarından büyük bir pay alabilir ve Çin ulusunun büyük yenilenmesini gerçekleştirmeye daha fazla katkıda bulunabilirler.

YENİ DÖNEMDE “KİTLE ÇİZGİSİNİ” NASIL UYGULAMALI?

Bunun yanı sıra, ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping’in kırsal halkı düşünmesi ve kırsal ile kentsel bölgeler arasındaki sayısal bölünmeyi gidermeyi istediği için, ilgili hükümet kurumlarından, internet kapsama alanını bütün kırsal alanları kapsayacak şekilde süratle genişletmelerini istedi. İnternet insanların bilgi aradığı ve fikir alışverişinde bulunduğu bir platform. Ve Xi’nin söylediği gibi, siber uzay yüz milyonlarca insanın ortak ruhsal evi ve insanlar online olduğu zaman kamuoyu da çevrim içi olur. Bu nedenle, partinin önde gelen kadroları ve bütün düzeylerdeki hükümet yetkilileri internetten kamuoyunu anlama ve partinin “kitle çizgisini” online uygulama konusunda mükemmelleşmelidir.

Fakat yeni dönemdeki “kitle çizgisi” sadece “halk için” olmamalı, aynı zamanda “halka dayanmakla” da ilgili olmalıdır, bu da internetin gelişmesi ve internetin yönetişiminin halka dayanması gerektiğini anlamına gelir. Gerçekten özgür, adil, güvenli ve emin bir siber uzayın geliştirilmesine halkın ve internet şirketlerinin katılımını sağlamak ve internetin gelişimini kamu denetimi altına koymak gerekir. Her şeyden öte Xi, partinin insanların çevrim içi olarak ifade ettiği görüşler ve fikirler konusunda daha liberal olması gerektiğini vurguladı.

Çin karakterli sosyalizm partinin liderliğine dayanır ve liderlik parti halkın değişik görevlere katılmasına kalkınmanın meyvelerini paylaşmasına liderlik etmezse etkin olamaz. Yeni dönemde “kitle çizgisini” güçlendirmek partinin aşması gereken bir zorluktur ve bu zorluğu aşmak için demokratik merkeziyetçiliği daha fazla sağlamlaştırmalı ve üyeleri arasında öz disiplini daha da artırmalıdır. Parti ayrıca eleştiri ile özeleştiri pratiğini sağlamalı ve özellikle üst düzey yöneticiler üzerinde olmak üzere, denetimi güçlendirmeli, ayrıcalık zihniyetine karşı çıkmalı ve yomsuzluğu ortadan kaldırmalıdır.

Böyle bir yaklaşık daha sürdürülebilir bir siyasi çevreyi destekleyecek ve parti içinde merkeziyetçilik ile demokrasi, disiplin, özgürlük ve ortak ideoloji ile bireysel özgürlük arasında bir denge sağlayacaktır.