Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin’in Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) verdiği taahhütleri tamamen ve etkili şekilde yerine getirdiği belirtildi.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Wang Shouwen, DTÖ’nün Çin’e dönük ticaret politikasını 8’inci kez gözden geçirmesiyle ilgili düzenlenen basın toplantısında, Çin’in 2001 yılında örgüte katılmasından bu yana, DTÖ kurallarına entegre olmak ve uymak için muazzam çabalar ortaya koyduğunu kaydetti.

Wang, Çin’in attığı adımların DTÖ Genel Direktörü’nün yanı sıra örgüt üyelerinin büyük çoğunluğunca da kabul gördüğünü ifade etti.

Wang, Çin’de kapsamlı olarak tarife seviyesinin örgüte girdikten sonra yüzde 15,3’ten yüzde 7,4’e gerilediğini hatırlatarak, bunun tüm gelişmekte olan ülkelerden düşük ve gelişmiş ülkelerin seviyesine de çok yakın olduğunun altını çizdi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Japonya’nın yanı sıra bazı Avrupa Birliği ülkelerinin temsilcileri, DTÖ’nün Çin’e yönelik ticaret politikalarını gözden geçirdiği süreçte Çin’in ticaret politikalarına eleştiriler getirmişti.

Wang, eleştirilere cevaben “DTÖ’nün tüm anlaşma ve kurallarına ciddiyetle uyacağız, ancak DTÖ çerçevesini aşan talepleri uygunsuz görüyoruz.” ifadesini kullandı.