Çin’in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Zhang Jun, mayıs ayında Çin Güvenlik Konseyi dönem başkanlığı görevini üstlendiğinde ne gibi çalışmalara ağırlık verileceği konusunda açıklamada bulundu.

Zhang Jun, Çin’in çalışmalarının şu alanlara odaklanacağını ileri sürdü:

1- Çok taraflılık sıkı bir şekilde sürdürülerek, BM’nin çekirdek rolü desteklenir;

2- Dayanışma ve iş birliği ile salgının zorluklarına direnilir, çatışma bölgelerindeki ülkelerin kalkınması yürütülür;

3- BM Tüzüğü’nün amacı ve ilkelerine uyularak, bölgesel sorunların siyasi çözümü teşvik edilir;

4- BM’nin yetkinliği ve mekanizmalarının inşası güçlendirilir.

Zhang Jun, 7 Mayıs’ta “Uluslararası Barışı ve Güvenliği Korumak, Çok Taraflılığı ve Çekirdeğinde BM’nin Bulunduğu Uluslararası Sistemi Sürdürmek” temalı üst düzey bir toplantı ve 19 Mayıs’ta Afrika’nın Barışı ve Güvenliği: Afrika’da Salgın Sonrası Yeniden Yapılanma ve Çatışmanın Kaynaklarını Kaldırma başlıklı üst düzey bir oturum düzenlenmesini önerdiklerini belirtti.

Zhang Jun, mayıs ayında Bosna Hersek, Suriye, Orta Doğu, Yemen, Irak, Somali, Sudan ve silahlı çatışmalar gibi meseleleri içeren 20’den fazla toplantının gerçekleştirileceğini ifade etti.

Zhang Jun, mevcut barış koruma görevlilerinin karşılaştığı güvenlik riskleri ve zorluklarına uygun çözümler bulmak için 24 Mayıs’ta BM Barış Koruma Operasyonları: Barış Koruma Görevlilerinin Güvenliğini Artırma konulu bir açık oturum yapılmasını önerdiklerine işaret etti.

Çin’in BM’deki yasal koltuğunu kazanmasının 50. yıl dönümüne değinen Zhang Jun, Çin’in her zaman dünya barışının kurucusu, küresel kalkınmaya katkıda bulunan ve uluslararası düzenin savunucusu olduğunu ve çok taraflılığı ve BM’yi desteklemeye devam edeceklerini dile getirdi.