Shenzhou-12 insanlı uzay gemisini taşıyan Uzun Yürüyüş-2F Y12 taşıyıcı roket, Çin’in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi’nden saat 09.22’de başarıyla fırlatıldı. Yaklaşık 573 saniye sonra, Shenzhou-12 insanlı uzay gemisi, roketten başarıyla ayrılarak beklenen yörüngeye oturdu ve Nie Haisheng, Liu Boming ve Tang Hongbo adlı 3 astronotu başarıyla uzaya gönderdi.

Bu, Çin’in insanlı uzay projesinin uygulanmasından bu yana gerçekleştirilen 19. uçuş misyonu, aynı zamanda uzay istasyonu aşamasındaki ilk insanlı misyon olma özelliğini taşıyor.

Uzay gemisi yörüngeye girdikten sonra, önceden belirlenmiş prosedüre uygun olarak, uzay istasyonunun çekirdek modülü Tianhe’yle hızlı bir otomatik kenetlenme gerçekleştirdi.

Kompleks uçuş sırasında, 3 astronot Tianhe çekirdek modülünde 3 ay kalacak.  Mekanik kolun desteğiyle uzay gemisinin dışında uzun süre faaliyetlerde bulunacaklar. Astronotların yörüngede uzun süre kalmaları, biyorejeneratif yaşam destek sistemi (BLSS) gibi bir dizi kritik teknolojiyi test edecek.

1999’daki Shenzhou-1 uzay gemisinden günümüzdeki Shenzhou-12 uzay gemisine kadar, 22 yılda Çin’in uzaycılık endüstrisi tarihi bir atılım attı. Çin’in uzaya giden yolunu gözden geçirelim.

Shenzhou-1: 20 Kasım 1999’da fırlatılan Shenzhou-1 uzay gemisi, Çin’in insanlı uzay programında fırlatılan ilk insansız deneysel uzay aracıdır. Uçuş süresi sadece 21 saat süren bu misyon, esas olarak Çin’in insanlı roketi Uzun-Yürüyüş 2F roketinin başarıyla fırlatılıp fırlatılamayacağını test etmeyi hedefledi.

Shenzhou-2: 10 Ocak 2001’de fırlatılan Shenzhou-2 uzay gemisi planlandığı gibi 6 gün 18 saat uzayda uçtu ve uzay aracının navigasyon kontrolü teknolojisi test edildi.

Shenzhou-3: 25 Mart 2002’de fırlatılan Shenzhou-3 uzay gemisinin başlıca misyonu, roketin kaçış işlevini, kontrol sistemi yedekliliğini, uzay aracı acil müdahalesini, otonom acil dönüşü ve manuel kontrol gibi işlevlerin test edilmesiydi. Uzay gemisinde simüle edilmiş bir astronot taşındı.

Shenzhou-4: 30 Aralık 2002’de fırlatılan Shenzhou-4 uzay gemisi , Shenzhou-1, Shenzhou-2 ve Shenzhou-3’ün başarılı uçuş testlerine dayanarak daha da mükemmel hale getirildi. Shenzhou-4’ün konfigürasyonu, işlevleri ve teknik durumu temel olarak insanlı uzay aracınınkiyle aynıdır. Bu uçuşta esas olarak uzay aracının kaçış sisteminin normal olup olmadığı, uzay aracının insanlığın temel ihtiyaçlarını karşılayıp karşılayamayacağı ve uzay aracının dünyaya normal şekilde dönüp dönemeyeceği test edildi.

Shenzhou-5: 15 Ekim 2003’te fırlatılan Shenzhou-5 uzay gemisi, Çin’in ilk insanlı uzay gemisidir. Yang Liwei adlı astronotu uzaya götüren uzay gemisi, 16 Ekim 2003’te dünyaya döndü. Bu uzay gemisi, Çin’in eski Sovyetler Birliği (Rusya) ve ABD’den sonra uzaya insan gönderen üçüncü ülke konumuna gelmesini sağladı.

Shenzhou-6: 12 Ekim 2005’te fırlatılan Shenzhou-6 uzay gemisi, Çin’in astronot taşıyan ikinci uzay gemisi ve aynı zamanda Çin’in “çok kişili uçuş” misyonunu gerçekleştiren ilk insanlı uzay gemisi konumunda. Bu uçuş misyonunda Fei Junlong ve Nie Haisheng adlı 2 astronot uzaya gönderilerek orada 5 gün kaldılar.

Shenzhou-7: 25 Eylül 2008’de fırlatılan Shenzhou-7 uzay gemisi, Zhai Zhigang (komutan), Liu Boming ve Jing Haipeng adlarındaki üç astronotu uzaya götürdü. Uzay gemisinin kabininden çıkan Zhai Zhigang, Liu Boming’in yörünge kabini içinden yardımıyla Çin tarihindeki ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. Bu Çin’i uzay yürüyüşü yapabilen bir ülke haline getirdi.

Shenzhou-8: 1 Kasım 2011’de fırlatılan Shenzhou-8 uzay gemisi, toplam uzunluğu 9 metre, maksimum çapı 2,8 metre ve kalkış ağırlığı 8082 kg olan geliştirilmiş bir uzay aracıdır. Büyük teknik gelişmelerden geçirilen Shenzhou-8 uzay aracı uzaya fırlatıldıktan sonra Tiangong-1 uzay labovatuvarı ile kenetlenerek küçük bir uzay istasyonu haline geldi.

Shenzhou-9: Shenzhou-9 16 Haziran 2012’de fırlatıldı. Bu fırlatılış iki önemli başarıya imza attı: ilk olarak uzay gemisi Tiangong-1 ile otomatik kenetlenme gerçekleştirerek ilk kez bir astronotu Çin uzay istasyonuna gönderdi; ikinci olarak  Liu Yang Çin’in ilk kadın astronotu olarak uzaya gönderildi.

Shenzhou-10: 11 Haziran 2013’te fırlatılan Shenzhou-10 uzay gemisi misyonunun ekibi, erkek astronotlar Nie Haisheng ve Zhang Xiaoguang , kadın astronot Wang Yaping’den oluştu. Uzay gemisi kalkıştan sonra, Tiangong-1 ile kenetlendi ve üzerinde kısa süreli bir insan katılımlı test gerçekleştirdi. Kenetlenme tamamlandıktan sonraki görev de bir uzay laboratuvarının inşa edilmesiydi.

Shenzhou-11: 17 Ekim 2016’da fırlatılan Shenzhou-11 uzay gemisi, uzayda kenetlenme teknolojisinin geliştirilmesi, dünya gözlemi ve uzay dünya sistemi bilimi, uzay teknolojisi ve uzay tıbbı gibi alanlardaki uygulamalar ve testlerin gerçekleştirilmesini amaçladı. Uzay gemisi, Çin’in en yeni Tiangong-2 Uzay Laboratuvarı ile kenetlendi. Jing Haipeng ve Chen Dong adlarındaki iki astronot, 33 gün boyunca yörüngede uçarak Çinli astronotların uzayda kalma süresinde rekor kırdı.