CGTN / Alexander Ayertey Odonkor

Beijing Menkul Kıymetler Borsası, 17 Eylül 2021’de yatırımcıların kaydolması için kapılarını açtı. Yeni borsa, 1990 yılında kurulan Shanghai Menkul Kıymetler Borsası (SSE) ve Shenzhen Menkul Kıymetler Borsası’ndan (SZSE) sonra Çin ana kesiminde kurulun üçüncü borsa. 

Genç yenilikçi şirketleri ile yüksek büyüme sağlayan küçük ve orta boy işletmeleri (KOBİ) desteklemek için tasarlanmış bu menkul kıymetler borsası, Çin’deki KOBİ’lerin finansmana erişimini güçlendirmede etkili oldu. KOBİ’ler Çin ekonomisinin ayrılmaz bir parçası olsa bile, bu işletmelerin bazılarının büyümesi genellikle, küresel ekonominin yıllardır mücadele ettiği büyük bir sorun olan finansal kısıtlamalar tarafından engelleniyor.

Herhangi bir kalkınma modelinin bel kemiği olarak düşünülen sağlam bir KOBİ sektörü yenilikçiliği teşvik eder ve sürdürülebilir kalkınmayı başarmak için temel olan yenilikçiliği destekler ve kapsayıcı yeşil büyümeyi geliştirir. Genel anlamda, KOBİ’ler bütün işletmelerin büyük bölümünü temsil eder, bu durum Çin’de de farklı değildir. Çin’de KOBİ’ler tüm işletmelerin yüzde 90’dan fazlasını oluşturuyor, toplam istihdamın yüzde 80’ini sağlıyor ve ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nın (GSYİH) yüzde 60’ından fazlasına katkıda bulunuyor. 

SAĞLAM BİR KOBİ SEKTÖRÜ YENİLİKÇİLİĞİ TEŞVİK EDER

Büyümenin motoru ve yenilikçiliğin önemli bir itici gücü olarak hizmet eden KOBİ’lerin Çin patentlerine toplu katkısı ülke toplamının yüzde 70’ini aşıyor. KOBİ’lerin araştırma ve geliştirmeye (Ar-Ge) önemli katkısının sonucu olarak Çin 2020 yılında, önceki yıla göre yüzde 16,1’lik artışı temsil eden 68 bin 720 başvuruyla bir kez daha dünyanın en çok uluslararası patent başvurusu yapan ülkesi oldu. 

KOBİ’lerin Çin ekonomisine önemli katkısına rağmen, bu işletmelerin birçoğunun büyümesi, ülkede KOBİ’lerin yenilikçilik kapasitesini sınırlayan finansal kısıtlamaların sonucu olarak gecikmiştir. Ancak Çin’de son yıllarda siyasetçiler, yenilikçiliği teşvik etmek ve kapsayıcı büyümeyi desteklemek amacıyla bu acil sorunun üstesinden gelme yaklaşımlarında tutarlı olmuşlardır. Örneğin, Çin hükümeti 2019 yılında, nihai amaç olarak KOBİ sektöründe büyümeyi ve yenilikçiliği desteklemek için 300 milyar yuan’dan (44,7 milyar dolar) fazla olmak üzere vergi ve harçları azaltma önlemlerini açıkladı. Bunu başarmak için Ar-Ge’de vergi kesintisi yüzde 50’den yüzde 75’e çıkarıldı ve Katma Değer Vergisi (KDV) üreticiler için yüzde 3, ulaştırma ve inşaat sektöründe de yüzde 1 oranında düşürüldü. 

Yine, KOBİ sektöründe yenilikçiliği geliştirmek için Maliye Bakanlığı ile Ulusal Fikri Mülkiyet İdaresi bu yılın ilk çeyreğinde bir patent transfer planı başlattı. Üç yıllık plan, ülkedeki KOBİ’lerden patent teknoloji transferini teşvik etmede başarı gösteren eyalet seviyesindeki bölgelere yaklaşık 15 milyon dolarlık finansal ödül sunuyor. Bütün bu kanıta dayalı politikalar ve diğer girişimler, Beijing Menkul Kıymetler Borsası’nın başarılı biçimde operasyon yapmasına sağlam bir zemin sağlamayı etkili biçimde uygulamıştır. Genel olarak, borsa Çin sermaye piyasasını güçlendirecek olsa bile, özellikle Covid-19 salgınının tedarik zincirlerinde bir etki bırakmasının ve dünya çapında ekonomik faaliyetleri bozmasının yarattığı karmaşa yüzünden, KOBİ sektörünün kaybedilen finansal ve yenilikçi kapasitesini yenilemesi için paha biçilmez bir kaynak olacak. 

KOBİ’LERİN ÇİN PATENTLERİNE TOPLU KATKISI ÜLKE TOPLAMININ YÜZDE 70’İNİ AŞIYOR

Beijing Menkul Kıymetler Borsası hizmetleri aracılığıyla KOBİ sektörü, ülkenin salgından ekonomik olarak toparlanmasında bir hızlandırıcı olarak hizmet edecek diğer bir fırsat penceresine erişebilecek. Borsanın sunacağı mali koşullar sadece KOBİ’lerin finansmanı, araştırmayı ve kalkınma kapasitesini artırmayacak, aynı zamanda sonunda KOBİ’lerde ve diğer ilgili sektörlerde daha fazla iş fırsatı yaratarak kapsayıcı büyümeyi destekleyecek, eşitsizliği düzeltecek ve daha fazla iklime dirençli teknolojiler geliştirerek sürdürülebilir kalkınmayı destekleyecek. 

Aslında, KOBİ’ler arasında yenilik ve büyümeyi teşvik etmek amacıyla Beijing Menkul Kıymetler Borsası’ndan sağlanabilecek ekonomik, sosyal ve çevresel faydalar Çin ile sınırlı kalmayacak. Bu doğru çünkü dünyanın her tarafından ülkeler, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine varmak için dünyanın bütün bölgelerinde altyapı inşa etme çabalarını geliştiren Çin’den temiz enerji ekipmanı, teknik uzmanlık ve diğer iklime dayanıklı teknolojileri ithal etmektedirler.

Çin’deki KOBİ’ler tarafından üretilen bu teknolojik ürünler iklim değişikliğine duyarlı ülkelerin yaşamlarını ve geçim kaynaklarını korumaya yardımcı olmaktadır.  Çin’deki KOBİ’lerin bilimsel katkısı, yeniliği teşvik eden, kapsayıcı büyümeyi canlandıran ve sonunda dünya çapında sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen küresel ileri teknoloji araştırmalarını ilerletiyor.