Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından hazırlanan Bilgi Alışverişi Kuruluşları ile Risk Merkezinin Bilgi Sistemleri Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ ile Risk Merkezi ve bilgi alışverişi kuruluşlarının faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemleri yönetiminde ve denetiminde esas alınacak asgari usul ve esaslar düzenlendi.

Toplam 3 bölümden oluşan Tebliğ, genel ilkelerin yanı sıra bilgilerin doğruluğunun, güvenliğinin ve güncelliğinin sağlanması ile bağımsız bilgi sistemleri ve iş süreçleri denetimi konularına hüküm getiriyor.

Tebliğ kapsamında, Risk Merkezi ile bilgi alışverişi kuruluşları, üye kuruluşlarla olan bilgi iletişiminin güvenli, doğru ve yeterli sıklıkta gerçekleşebilmesi için gerekli önlemleri alacak, söz konusu önlemleri üye kuruluşa iletecek ve bu önlemlerin yerine getirilmesini gözetecek.

Söz konusu kuruluşlar, kendi alanına giren konularda sahtecilik ve bilgi ifşasını önleyici çalışmalar yapmak, güvenlik önlemlerini saptamak, ilgili taraflar arasında gerekli bilgi paylaşımının sağlandığından emin olacak şekilde mekanizmalar kurmak ve sağlanan bilgi paylaşımının etkinliğini takip etmek konularında yükümlü olacak.

Bilgi alışverişi sisteminin sürekliliğinin sağlanabilmesi adına üye kuruluşlar tarafından alınması gerekli olan tedbirler de Risk Merkezi ile bilgi alışverişi kuruluşları tarafından belirlenecek.

Tebliğin yürürlüğe girmesi ile “Bilgi Alışverişi, Takas ve Mahsuplaşma Kuruluşlarında Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkeler ile İş Süreçleri ve Bilgi Sistemlerinin Denetimine İlişkin Tebliğ” de yürürlükten kaldırıldı.