CGTN / Dennis Etler

Batı, Hong Kong’daki seçim sistemi değişikliğinden endişelenmiş görünüyor. Çin’in iç işleri konusunda niçin bu kadar endişeliler? Yabancı ülkeler iş Hong Kong’a gelince neden kaygılanıyorlar?

Hong Kong’un 1997’de tam Çin egemenliği altına geri dönmesinden bu yana, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) istihbarat örgütleri ve Ulusal Demokrasi Vakfı (NED) gibi sivil yardımcıları Çin Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ni Çin aleyhtarı faaliyetlerin bir alanı olarak gördü. Bölgenin özel özerk statüsünü yıkıcı eylemleri için uygu bir paravan olarak kullandı.

Hong Kong’un eski sömürgeci mirası ve birçok kurumunun yeni döneme taşınmasından faydalanarak, ABD ile İngiltere, Çin-karşıtı ideolojilerini Hong Kong’da yaşayanların zihnine sızdırdı. Bu, Washington ile Londra’daki siyasi ajanlarla bağı olan sömürgeci kafaya sahip kişilerin birçok medya kanalı ve eğitim kurumunu kontrol etmesi sayesinde yapıldı.

Bu güçler yasalar içinde faaliyet gösterdiği ve Hong Kong’un Çin’in yarılmaz bir parçası olma konumunda bir değişiklik istemediği sürece, “İki Sistem” yaklaşımı insanların fikirlerini açıklamasına ve yönetici organlara seçilmek dâhil, Hong Kong’un medeni hayatına katılabilirler.

Ancak, bu Batı uşakları tarihten gelen farklılıkları aşmak yerine onları artırmayı seçti. Çin karşıtı bir histeriyi kamçılayarak, sözüm ona “demokrasi yanlısı” hareketi kışkırtılar; bu Hong Kong’un statüsünde 2047’de gerçekleşmesi beklenen değişikliği önlemek anlamına geliyordu. Hong Kong’un, Büyük Hong Kong, Shenzhen ve Guangzhou Körfez Alanı’yla daha fazla bütünleşmesi yerine bağımsızlığını ve kendi kaderini belirleme hakkının propagandasını yaptılar.

Çin ve Hong Kong Özel İdari Bölgesi konusuyla kalpten ilgilenenler Hong Kong’da yaşayanların, kendilerine garanti edilen “İki Sistem”deki haklarına değer verirken, ait oldukları “Tek Ülke” için bir yurtseverlik duygusu beslemenin görevleri olduğunu bilirler.

WASHINGTON’IN ÇİN İLE İLGİLİ OLUMSUZ ALGI YARATMA ÇABASI

“İki Sistem” ait oldukları “Tek Ülke”yi kabul etme ve saygı duyma sorumluğu getirir. Ama bu ayaklanmacıların aklına gelmekten en uzak şeydir.  Onlar “Bir Ülke, İki Sistem” politikasını geliştirmek değil, yıkmak istiyorlar. Bunu yapma konusunda, tarihin hükmünü tersine çevirmek ve Çin’i yeniden emirlerine bağlı hale getirmek için Çin’e karşı çıkmak amacıyla bütün cephelerde açıkça bir ölüm kalım mücadelesine giren yabancı güçlerin desteğini kazanmaya çok daha istekliler.

Hong Kong’daki Batı yanlısı Çin karşıtı güçler Çin’e karşı çıkmak için her türlü bahaneyi kullanacaklar, bu ister Hong Kong seçim sistemini ve Yasama Konseyi’ni kötüye kullanmak isterse şiddetli sokak gösterileri olsun. Bu ister Hong Kong Özel İdari Bölgesi’ni isterse ABD hükümeti olsun, hiçbir hükümet ayaklanmaya müsamaha göstermek. Örneğin, geçen haftalarda ABD Kongre binasını basan 300’den fazla “demokrasi yanlısı” gösterici ayrılıkçı komplo dâhil çeşitli suçlardan tutuklandı. Buna rağmen, Washington’ın müttefiklerinin bu konuda hiç bağırıp çağırdıkları duyulmadı.

ABD’deki “demokrasi yanlısı” protestocular ABD iktidar partisi ve medyadaki yeni liberal ağızları tarafından ayrılıkçı diye tanımlandı. Ama protestocular kendilerini “özgürlük” ve “hürriyetin” savunucuları olarak görüyor. Ama eylemlerini tanımlamak onlara düşmez. Kurulu düzeni yıkmak için ant içtiler ve Hong Kong’daki protestocuların yapmak istediği de tam da buydu.

Yurtseverlik ve yerleşik siyasi normlara bağlılığın olmazsa olmaz olduğu ABD ve Batı stili bir demokrasi de benzer bir durumun gelişmesine asla izin verilmez. Statükodan herhangi bir sapma ayrılıkçılık olarak görülür ve eğer insanlar işleri kendi ellerine alırlarsa, anti-demokratik isyancılar olarak adlandırılırlar.

Sonuç olarak, Amerikan politikacılarının ABD anayasasına bağlılık sözü vermeleri ve yurtseverliklerini iddia etmeleri bir ön gerekliliktir. Hong Kong’daki seçilmiş liderlerin parçası oldukları tek ülkeye, Çin’e karşı aynısını yapmamaları için bir neden yoktur.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi ulusal güvenlik yasası ile ilgili kuru gürültüler sadece Anglo-Amerikan politikacılarının, Çin’in düşmanları olduğunun propagandasını yapan yerel bir seçmen grubunu kendi çıkarları için sömürmek amacıyla kullandığı bir üç kâğıttır. Bu, Washington’ın Çin karşıtı gündemini ileri taşımak için, gerçeklik ne olursa olsun Çin’le ilgili bir olumsuz algı yaratmak anlamına geliyor.