China Daily / Song Xiongwei

Dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğu, merkezinde partici rekabete ya da muhalefete dayalı iki partili veya çok partili siyasi sistemlere sahiptir. Rekabetçi siyasi sistemin tarihsel temeli ve kültürel geleneği vardır, ama insanlığa fayda sağlayan diğer siyasi sistemleri de reddetmemeliyiz. Rekabetçi partili sistem geniş biçimde takip edilmektedir.

Birçok Batılı bilim insanı, rekabetçi siyasi parti sisteminin sorunlarının altını çizmiştir. Örneğin, muhalefet hakkı için muhalefet etmek birçok Batılı ülkede rekabetçi parti sisteminin “Aşil topuğu”dur.  Tam tersine, Çin’in, “tehlikeli rekabet” yerine “tam iş birliğine” odaklanan ortak siyasi parti sistemi, “yeni siyasi sistem” olarak adlandırılabilir, Çin Komünist Partisi (ÇKP) liderliği altında çok partili iş birliği sistemi ve siyasi danışma. Bu siyasi sistem, ülkenin kalkınma yolu sırasında gerçek koşullara dayalı olarak, yavaş yavaş gelişmiştir.

ÇKP’nin liderliği, Çin’in ulusal bağımsızlığını kazanmak, yarı sömürge ve yarı feodalizmi sona erdirmek için verdiği uzun mücadelesi sırasında kurulmuştur. 1949 yılında Yeni Çin’in kurulmasından sonra ülkenin yeniden inşa edilmesi sürecinde, komünist olmayan partiler ÇKP’nin ülkeye ve halka önemli katkısını tanıdılar, onun liderliğini ve siyasi programını gönüllü olarak kabul ettiler ve Çin halkının büyük modernleşme çabasını hayata geçirmek için çalışmayı kabul ettiler.  

ÇİN’İN SİYASİ SİSTEMİ ÇİN’DEKİ BÜTÜN ETNİK GRUPLARIN TEMEL ÇIKARLARINI TEMSİL EDER

Çin’in siyasi sistemi, aslında, bütün siyasi partiler halkın ve ülkenin yararına çalışmak, birbirine rakip olmak yerine birlikte çalışmak amacıyla ÇKP liderliği altında birleşebildiği için ülkenin koşullarına uygun düşmektedir. “Uzun vadeli bir arada yaşama, karşılıklı denetim, samimi davranış ile mutluluğu ve üzüntüyü paylaşma”’ ilkesi altında Çin’in siyasi sistemi, Çin’deki bütün etnik grupların temel çıkarlarını temsil eder ve hayata geçirir. Herhangi bir partiyle bağı olmayan bireylerin yanı sıra komünist olmayan bütün partileri kamu yararına çalışmak için birleştirebilir. Bilimsel ve demokratik karar alma süreçlerini işletmek ve sosyal bölünmeleri önlemek için farklı fikirleri ve önerileri bir araya getirebilir.

Çin’de komünist olmayan partilerin temel işlevi, devlet işleri konusunda müzakere ile idaresine katılmak ve ÇKP öncülüğünde çok çeşitli konularda siyasi danışmanlıkta katılım ve denetlemedir. Komünist olmayan partiler, 70 yılı aşkın bir süredir anayasa değişikliği, kamu yönetimi, halkın geçim kaynakları, çevre koruma, sağlık sistemi reformu, finansal sistem reformu ve diğer ülkelerle ilişkiler gibi Çin’in ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunan birçok önemli konuda yapıcı ve olumlu önerilerde bulundular.

Komünist olmayan partilerin devlet işlerine katılımı yasama ile idareden yargıya ve diğer devlet organlarına kadar uzanmakta ve Çin Anayasası tarafından desteklenmekte ve garanti altına alınmaktadır. İki partili sistem ya da küçük partilerin koalisyon hükümetlerinde çok az söz sahibi olduğu çok partili sistemlerin olduğu Batı ülkelerindeki muhalefet partileriyle karşılaştırıldığında, Çin’de, komünist olmayan partilerin devlet işlerine katılımı daha derin ve daha kapsamlıdır.

Çin’de, “önemli konular” üzerinde araştırma yapmak ve ÇKP’ye olumlu önerilerde bulunmak, komünist olmayan partilerin devlet işlerine katılımında önemli bir yoldur. Profesyonel ve uzman üyelere sahip komünist olmayan partiler, sosyal, politik, ekonomik ve kültürel alanlarda gerçek durumu daha iyi tahlil edebilir, sorunları belirleyebilir ve onları çözmenin yollarını önerebilir.

KARŞILIKLI DENETİM, ÇİN SİYASİ SİSTEMİNİN GEREKLİ BİLEŞENLERİNDEN BİRİDİR

1990 yılından bu yana ÇKP’nin desteğiyle, komünist olmayan partilerin merkez komiteleri Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu ve parti bağı olmayan bireyler, stratejik öneme sahip kalkınma konularında birçok yapıcı önerilerde bulundu ayrıca önemli konularda çalıştılar. Pudong Yeni Bölgesi’nin gelişmesi, ülkenin batı bölgesinin ve Qinghai-Tibet demir yolu hattının gelişme stratejisi buna örnek verilebilir. Komünist olmayan partilerin teklifleri genellikle doğrudan ÇKP Merkez Komitesi’ne ve Devlet Konseyi’ne sunuldular, uygulanabilir ve yapıcı olduğu değerlendirildiğinde karar alma sürecinde hükümet ve ÇKP tarafından kullanıldı.

Karşılıklı denetim, Çin siyasi sisteminin gerekli bileşenlerinden biridir. Ancak bu tür karşılıklı denetimin amacı, “bir partiyi iktidardan uzaklaştırmak ve diğer bir partiyi iktidara getirmek değil”, ancak ÇKP’nin çalışmasını düzeltmesine yardımcı olmaktır. İki partili ya da çok partili sistemde siyasi partilerin denetiminden farklı olarak, Çin’in demokratik denetiminin doğası, eleştirileri ve farklı fikirleri içermesine rağmen destekleyicidir. ÇKP, komünist olmayan partiler ve parti bağı olmayan bireyler arasındaki birlik ve iş birliğinin daha da güçlü olmasına şaşırmamak gerekir.

Demokrasi siyasi bir dekorasyon değildir, ülkesinin ve halkının karşı karşıya olduğu sorunları çözmek için vardır. Çin karakterli sosyalist demokrasi ÇKP, komünist olmayan partiler ve parti bağı olmayan bireylerin tam olarak şunu yapmak için birlikte düşünmeleri ve çalışmalarına olanak sağlar; ülkenin ve Çin halkının karşı karşıya olduğu sorunları çözmek ve hedeflerini planlandığı gibi başarmak.