Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Osman Kavala kararını yerine getirmediği gerekçesiyle Türkiye’ye karşı “İhlal prosedürü başlatacağı” bildiriminde bulundu. 

“İhlal sürecinin başlatılabilmesi için” üye ülkelerin üçte ikisinin oyu gerekiyordu. Bu çoğunluk sağlandı. Resmi kararın yarın açıklanması bekleniyor. Ardından Türkiye’ye resmi bir bildirim gönderilecek ve Ankara’dan 19 Ocak’a kadar yanıt vermesi talep edilecek.

Osman Kavala hakkındaki gelecek duruşma tarihi ise 17 Ocak. Kavala tahliye edilirse “ihlal süreci” gündemden düşmüş olacak. Aksi halde Bakanlar Komitesi ikinci bir karar alarak ihlal prosedürünü başlattığını ilan edecek.

Kaynak: NTV