Haber / Analiz: Mehmet Emre Öztürk

Çin’in batısını doğrudan Hint ve Atlantik okyanusuna bağlayan Chengdu-Lincang hattı  kullanıma açıldı.

Demir yolu ağı,  Çin’i Hint Okyanusu’na bağlayan ve nakliye süresini yaklaşık 20 gün kısaltan en uygun yeni kara-deniz koridoru olarak hizmet verecek. Öte yandan Atlantik Okyanusu’na doğrudan uluslararası ticaret ve lojistik yürütmek için yeni bir güzergâh özelliği taşıyacak.

ÇİN-MYANMAR TİCARİ KORİDORLARININ TARİHİ GELİŞİMİ

“Burma Yolu” örneğine bakılacak olursa Çin ve Myanmar arasındaki ticari koridor arayışları 1930’lara kadar dayanmakta. 1980’lerde başlayan dışa açılım politikası ve ekonomik atılımlar yeni ticaret yollarının arayışını başlatmıştır. Hint Okyanusu üzerinden Batı’ya açılmak isteyen Çin, Myanmar ile komşu olan Yunnan eyaleti üzerinden, kara koridoru oluşturarak her iki ülkenin de ekonomilerini canlandırmayı göz önünde bulundurmuştur.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında ise Çin-Myanmar Ekonomik Koridoru (CMEC) Myanmar’ın kıyılarından Yunnan’a uzanan iki boru hattını ve Kyaukphyu’da bir liman içeriyor. 2018 yılında Çin ve Myanmar arasında imzalanan anlaşmaya bağlı olarak, liman projesinin yüzde 70’ini Çin finanse edecek ve kalan yüzde 30’unu Myanmar’ın üstlenmesi söz konusu. Anlaşmaya göre, projenin ilk aşaması toplam 1,3 milyar dolarlık yatırımla iki rıhtım içeriyor. Limanı inşa etmek ve işletmek için bir ortak girişim kurulması şart koşulmuştur.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in 17 Ocak 2020 tarihlerinde Myanmar’a yaptığı devlet ziyareti sırasında, Kuşak ve Yol iş birliğini güçlendirme ve Kyaukpyu Özel Ekonomik Bölgesi’nin gelişimi sürdürme vurgusu, Kyaukpyu Limanı projesinin artık daha geniş bir perspektife ulaştığını göstermiştir.

CHENGDU-LINCANG KORİDORU’NUN ÖNEMİ

Bu süreç göz önüne alındığında, Chengdu-Lincang koridoru, Güneydoğu Asya’nın ekonomik ağırlık merkezler ve kuzeyde yer alan geniş Çin pazarına erişim için büyük bir önem arz ediyor.

Deniz İpek Yolu rotasında yer alan Singapur yakınlarındaki sıkışık Malacca Boğazı’nı sorunun Chengdu-Lincang Koridoru ve Kyaukpyu Limanı ile aşılması söz konusu. Aynı zamanda kara yolları ile desteklenecek koridor Yunnan eyaletindeki kalkınmayı hızlandıracak etkiye sahip olacak.

Plana göre koridor üzerinden, Çin ve Singapur Limanı’da dâhil olmak üzere Myanmar üzerinden kargo taşımasını sağlayacak. Çin’e gelen ithal ürünler Singapur Limanı’ndan Yangon Limanı’na sevk edilecektir. Oradan kara yoluyla Chin Shwe Haw’a ve ardından demir yolu ile Lincang’dan Chengdu’ya taşınacak.