China Daily

Afrika ülkeleri, Çin ile olan ekonomik ve ticari iş birliklerinden somut faydalar elde ettiler. Hiçbir siyasi koşula bağlı olmaksızın Çin, kıtaya en çok ihtiyaç duyduğu şeyi -fonlar, teknoloji ve altyapı- sağladı. Bu da ekonomik büyümenin artmasına, istihdam yaratılmasına ve insanların geçim kaynaklarının iyileştirilmesine yardımcı oldu.

Son 20 yılda Çin; Afrika’ya 6 bin kilometreden fazla demir yolu, 6 bin kilometreden fazla otoyol, yaklaşık 20 liman ve 80’den fazla büyük ölçekli enerji tesisi inşa etmesine yardımcı oldu. Çin’in Afrika’ya yaptığı doğrudan yatırım 100 kat, Çin-Afrika ticaret hacmi 20 kat arttı. Kuşak ve Yol İnisiyatifi’nin giderek artan sayıda Afrika ülkesi ile Çin şirketi tarafından geleneksel enerji ve doğal kaynakların yanı sıra orta-yüksek teknolojili imalat ile sağlık sektörlerine ve dijital ekonomiye yatırımlarını genişletmesiyle birlikte, Çin-Afrika iş birliği, Afrika’nın ekonomik kalkınma potansiyelini daha da açığa çıkaracak yeni bir aşamaya girdi.

Giderek artan sayıda Afrika Ülkesi’nin Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ni benimsemesi ve Çinli şirketlerin geleneksel enerji ile doğal kaynakların yanı sıra, orta ve yüksek teknolojili dijital ekonomi, imalat ve sağlık sektörlerine yatırımlarını genişletmesi ile Çin-Afrika iş birliği, Afrika’nın ekonomik kalkınma potansiyelini daha da açığa çıkaracak yeni bir aşamaya girmiştir.

Çin ve Afrika arasındaki iş birliği her iki taraf için de faydalıdır, ancak Batı’da bazılarının başına bela olmuştur. İster sıfır toplamlı bir zihniyet, ister jeopolitik kaygılar nedeniyle olsun, Batılı politikacılar Çin’in Afrika ülkelerine verdiği kredileri “borç tuzağı” olarak adlandırıyor ve Çin’in Afrika ülkelerinin doğal kaynaklarını yağmalamak veya etkisini genişletmek için bu iş birliği projelerini başlattığını savunuyorlar.

ÇİN-AFRİKA İŞ BİRLİĞİ YENİ BİR AŞAMAYA GİRDİ

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin ile ilişkilerinde Afrika ülkelerinin “son derece dikkatli” yaklaşmalarını tavsiye etti. Ayrıca “Kimseden ABD veya Çin arasında seçim yapmasını istemiyoruz” iddiasında bulundu. Sanki Afrikalı liderlerine ülkeleri için en iyisinin ne olduğunu söylemeleri gerekiyormuş gibi küçümseyici sözler ve bölücü sözler bunlar. Blinken şimdi üç ülkelik bir Afrika turundayken, oradaki insanlar boş tavsiye ve vaatlerden daha önemli şeyler umacaklar.

Afrika’daki insanlar; kıtaya yoksulluk, hastalık, şiddet ve kaostan başka bir şey getirmeyen yüzlerce yıl süren Batı’nın sömürge yönetiminden acı dersler öğrendikleri için izlemeleri gereken kalkınma yolu konusunda çok daha açık fikirlidirler. Buna karşılık, Çin-Afrika iş birliğinin meyveleri aşikârdır. Washington uzun zamandır Afrika’ya yardım hakkında konuşuyor. Şimdi bu konuşmayı yürütme zamanı.