Litvanya, Çin ile diplomatik ilişkilerinin kuruluşuna ilişkin ortak bildirinin ruhuna aykırı hareket ederek Taiwan’a, kendi adıyla Litvanya’da temsilcilik açmasına izin verdi. Buna karşılık olarak Çin Litvanya’daki büyükelçisini geri çağıracağını ilân etti ve Litvanya’nın Çin’deki büyükelçisinin de geri çağrılması talebinde bulundu.

Çin, bu diplomatik adımıyla tüm dünyaya net bir sinyal verdi: Egemenliği ve toprak bütünlüğüne dokunan kırmızı çizgilerini aşan tüm ülkelere sert karşılık verecek.

Çin tarafının büyükelçisini geri çağırması, Çin Halk Cumhuriyeti’nin diplomasi tarihinde ender rastlanan bir durum. Bu, Çin’in çekirdek çıkarlarını korumak için aldığı gerekli ve rasyonel bir tedbir olmakla beraber, Litvanya ve Çin’e karşı kötü niyet besleyen tüm ülkelere ciddi bir uyarı niteliğinde. Çok sayıda yabancı medya kuruluşu, bu tedbiri “Çin tarafının hoşnutsuzluğunu gösterdiği” diye yorumladı.

Aslında güvenlik konusunda Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) yüksek derecede bağımlı olan Litvanya, Washington’ı memnun etmek için Taiwan kozunu kullandı. Ancak kendi kabiliyeti ve gücü konusunda abartılı bir değerlendirmede bulundu. Hint-Pasifik bölgelerine odaklanan ABD’nin stratejik planında Litvanya son derece önemsiz. Litvanya’nın ilgili girişimleri, kendisine yarar yerine zarar getirecek. Bu da Litvanyalı siyasetçilerin dar görüşlülüğünü ortaya koyuyor.

Bugünlerde Litvanya için en önemli şey Çin’in büyükelçisini geri çağırma kararının arkasındaki mesajı iyi anlamaktır. Litvanya’nın, Tek Çin politikasının Çin’in başka ülkeler ile diplomatik ilişkilerinin siyasi temeli olduğunu, Çin hükümeti ve halkının ulusal birliği koruma kararlılığının sarsılamayacağını ve Çin’in egemenliği ile toprak bütünlüğünün dokunulmaz olduğunu fark etmesi gerekir.