Dünyanın en önemli yenilenebilir doğal kaynaklarından olan ormanlara gereken önemin verilmesi adına tüm dünyada 21 Mart’ta “Dünya Ormancılık Günü”, Türkiye’de ise 21-26 Mart tarihleri arasında “Orman Haftası” olarak kutlanıyor.

ORMANLARIN ÖNEMİ

Hayatın devamlı hale gelebilmesi için ormanlar şüphesiz en çok önemi arz eden etmenlerdir. Oksijen üreten ağaçlar olmasaydı yaşamın devam edebileceği düşünülemezdi. Doğanın dengesine göre insanlar oksijen tüketirler ve karbondioksit ortaya çıkarırlar, bitkiler ise karbondioksit tüketirler ve oksijen ortaya çıkarırlar. Bu mükemmel döngünün devir daim edebilmesi için ağaçlarımızı korumamız ve onların sayısını artırmamız gerekmektedir. Dünyanın temelini oluşturan taşlardan biri olan ormanlar ile ilgili olarak dikkat edilmesi gereken birtakım hususlar bulunuyor.

Bunlar;

Ormanları koruma altına almak

Kaçak ağaç kesimini önlemek

Fidan dikimi etkinliğini güçlendirmek için farkındalık yaratmak

Orman yangınlarını önlemek adına gerekli çalışmalar gerçekleştirmek

Bu tarzda pek çok değişik maksat ile dünyadaki hayatın devamının gelebilmesi için çok büyük öneme sahiptir ormanlar. İnsanlar bu durumun farkında olmasalar bile dünya üzerinde bulunan ağaç sayısı her geçen gün azalıyor. Bu da hayatın temellini oluşturan en önemli taşlardan birinin yavaş yavaş yok olmaya başladığı anlamına geliyor.

“DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ”NÜN TARİHÇESİ

1971 senesinde Avrupa Tarım Federasyonu, 21 Mart gününün Dünya Ormancılık Günü olarak anılması için birtakım faaliyetlerde bulunmuş ve bu çabası karşılıksız kalmamıştır. Bu tarih, ilk olarak Kuzey Yarım Küre’nin ilkbaharı ile Güney Yarım Küre’nin ise sonbaharı konusunda başlangıç tarihi olarak alındı.

Sonrasında Milletler Gıda Örgütü (FAO) sayesinde bütün dünyada bu özel günün kutlanması resmiyet ile buluştu. O günden sonra her yıl 21 Mart gününde Dünya Ormancılık Haftası faaliyetleri başlatılıyor ve kutlanıyor.

Dünya üzerinde farklı ülkelerde yapılan kutlamalarda hayatın devamlılığının sağlanmasında ormanların ne kadar büyük bir önemi olduğu kapsamında bilinçlendirici seminerler veriliyor ve organizasyonlar düzenleniyor.

TÜRKİYE’DE DÜNYA ORMANCILIK GÜNÜ VE ORMAN HAFTASI

1975 senesinden itibaren Dünya Ormancılık Günü Türkiye’de kutlanıyor. Türkiye’de 21 Mart ile 26 Mart arası konu ile ilgili etkinlik ve organizasyonlar da düzenleniyor. Hepsinden önemlisi bu hafta içinden bir gün belirlenerek Ağaç Bayramı olarak kabul ediliyor ve ağaçlandırılması gerekli olan bir bölge herkesin katılımı ile ağaçlandırılıyor.

Her sene 21 Mart’ta kutlanmaya başlayan Dünya Ormancılık haftası 7 gün boyunca devam eder ve bu tarihler içinde gençlerin ve çocukların katılım göstermiş oldukları birçok ağaçlandırma çalışması yapılır. Bu etkinlikler ile insanlara hem güzel vakit geçirtilirken hem de ağaçlandırma bilinci kazandırılır.

Ağaçlandırma yapılması gereken noktalara bu vesile ile birçok ağaç dikilir ve insanlar bir yandan bilinçlendirilirken bir yandan da doğaya katkı sağlanır.