Köpek sahiplerinin kalpleri daha sağlıklı olabilir

Köpek sahiplerinin kalpleri daha sağlıklı olabilir

Daha önce yapılan araştırmalar, dünyada insanlara en yakın hayvanın köpek olduğunu ortaya koymuştu. Araştırmacıların yaptıkları yeni bir çalışma ise, insanlığın kadim dostu köpeklerin sadece "yakınlık" değil "sağlık" da getirdiğini ortaya koydu.

Bu, Çek Cumhuriyeti'nde yer alan Brno sakinleri arasından rastgele seçilmiş bin 769 kişilik grup üzerinde yapılan çalışmanın sonucudur. Yüzde 42'sinin evcil hayvana sahip olduğu bu grupta yer alan bireylerin hiçbirinde kardiyovasküler (kalp ve damarlara ilişkin) bir hastalık saptanmadı.

Mayo Clinic Proceedings: Innovations, Quality & Outcomes'ta yapılan bu çalışmada araştırmacılar denekleri Amerikan Kalp Birliği'nin yedi kalp sağlığı ölçüsü (kan basıncı, kolesterol, kan şekeri, fiziksel aktivite, diyet, vücut kitle indeksi ve sigara) çerçevesinde değerlendirdi. Daha sonra topluluğun yüzde 24'ünü kapsayan köpek sahibi kişiler ile topluluğun yüzde 18'ini oluşturan köpek dışında evcil hayvanlara sahip kişilerin değerlendirme sonuçlarını karşılaştırdılar.

EN SAĞLIKLI GRUP, KÖPEK SAHİBİ OLANLARIN GRUBU OLDU

Herhangi bir evcil hayvanı olanlar, evcil hayvan sahibi olmayanlardan daha yüksek puan alırken köpek sahibi olanlar her iki gruptan da yüksek puan aldı.

Daha fazla fiziksel aktivite yapmalarının yanında diyet ve glukoz düzeyleri grubun geri kalanından daha iyi olan köpek sahibi kişilerde öte yandan eğitim seviyesi ortalaması daha düşüktü ve sigara kullanma oranları daha yüksekti.

Uzmanlar köpek sahibi olmanın kardiyovasküler hastalıklara karşı tek başına bir koruma sağladığı sonucuna varmıyor. Bunun yerine, köpek sahibi olmanın getirdiği fiziksel aktivite artışının faydalarına odaklanıyorlar.

"KÖPEK SAHİBİ OLMAK YALNIZLIĞI VE DEPRESYON ORANLARINI AZALTIR"

Tabi başka faktörler de rol oynayabilir. Mayo Clinic'te kardiyolog olan Francisco Lopez-Jimenez, "Bir köpeğe sahip olmak genel olarak iyi olma hissini kuvvetlendirir, yalnızlığı ve depresyon oranlarını azaltır." diyerek, "Tüm bu faktörler aynı zamanda kardiyovasküler sağlıkla da ilgilidir." ifadelerini kullanıyor.

Kaynak: The New York Times / Nicholas Bakalar