Türkiye'de İnternet Kullanımı Rakamları Açıklandı

Türkiye'de İnternet Kullanımı Rakamları Açıklandı

TÜİK Başkanlığı, 2017 yılı Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması konulu haber bültenini açıkladı. TÜİK Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre; Bilgisayar ve İnternet kullanımı 2017 yılında 16-74 yaş grubundaki bireylerde sırasıyla yüzde 56,6 ve yüzde 66,8 oldu. Bu oranların 2016 yılında yüzde 54,9 ve yüzde 61,2 olduğu açıklandı. Bilgisayar ve İnternet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde yüzde 65,7 ve yüzde 75,1 iken, kadınlarda yüzde 47,7 ve yüzde 58,7 oldu.

TÜİK verilerine göre her 10 haneden 8'inin internet erişim imkanına sahip olduğu belirtildi. Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre 2017 yılı Nisan ayında hanelerin yüzde 80,7'si evden İnternete erişim imkânına sahip oldu. Bu oran 2016 yılının aynı ayında yüzde 76,3 oldu.

Geniş bant İnternet erişim imkânına sahip hanelerin oranı 2017 yılı Nisan ayında yüzde 78,3 oldu. Buna göre hanelerin yüzde 40'ı sabit geniş bant bağlantı (ADSL, kablolu İnternet, fiber vb.) ile İnternete erişim sağlarken, yüzde 72,4'ü mobil geniş bant bağlantı ile İnternete erişim sağladı. Geniş bant İnternet erişim imkânına sahip hanelerin oranı önceki yıl yüzde 73,1 olduğu belirtildi.

Kişisel amaçla kamu kurum/ kuruluşları ile iletişime geçmek veya kamu hizmetlerinden yararlanmak için 2016 yılı Nisan ayı ile 2017 yılı Mart aylarını kapsayan on iki aylık dönemde interneti kullanan bireylerin 16-74 yaş grubu bireyler içerisindeki oranı yüzde 42,4 oldu. Bu oran önceki yılın aynı döneminde (2015 Nisan-2016 Mart) yüzde 36,7'idi. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme yüzde 37,6 ile ilk sırayı aldı.

İnternet üzerinden kişisel kullanım amacıyla mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan 16-74 yaş grubundaki bireylerin oranı %24,9 oldu. Önceki yıl İnternet üzerinden alışveriş yapanların oranı ise yüzde 20,9'du. İnternet üzerinden alışveriş yapan bireylerin 2016 yılı Nisan ile 2017 yılı Mart aylarını kapsayan 12 aylık dönemde yüzde 62,3'ü giyim ve spor malzemesi, yüzde 25,3'ü ev eşyası (Mobilya, oyuncak, beyaz eşya, vb; tüketici elektroniği hariç), yüzde 24,1'i seyahat bileti, araç kiralama vb., yüzde 21,9'u gıda maddeleri ile günlük gereksinimler ve yüzde 19'u elektronik araçlar (Cep telefonu, kamera, radyo, TV, DVD oynatıcı vb.) satın aldı.