Yağmur Suyunun Depolanmasına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Yağmur Suyunun Depolanmasına İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, yağmursuyu toplama, depolama ve deşarj sistemlerinin planlanması, tasarımı, projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca hazırlanan "Yağmursuyu Toplama Depolama ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik" bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce hazırlanan "Altyapı Tesis Yapımına Ait Usul ve Esasların Belirlenmesi Projesi" kapsamında "Yağmur Suyu Toplama, Depolama ve Deşarj Tesislerine Ait Usul ve Esaslar" temel alınarak hazırlandı.

Buna göre, yağmursuyu toplama, depolama ve deşarj sistemlerinin planlanması, tasarımı, projelendirilmesi, yapımı ve işletilmesine ilişkin usul ve esasların yer aldığı yönetmelikte teknik altyapı tesisleri içerisinde halkın sağlığı, güvenliği, çevrenin korunması ile sistemin sürdürülebilir olması, içme suyu kaynaklarının suyla taşınan kirliliklerden korunması dikkate alındı.

Yönetmelikle yağmur suyu toplama ve deşarj sistemleri konusunda Türkiye için uygulanabilir bir modelin tüm unsurlarıyla tasarlanması ve kurgulanması amaçlanıyor.

Ayrıca yönetmelikle altyapı yatırımlarının ve hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde yaşanan sorunların giderilmesi, veri altyapısının uyumlu ve etkin bir şekilde işletilmesine yönelik standartların oluşturulması, ortaklaştırılması ve uygulama araçlarının geliştirilmesi çabalarına katkı sağlanması da hedefleniyor.