Ürdün'de Kısmi Kabine Değişikliği

Ürdün'de Kısmi Kabine Değişikliği
Ürdün'de üç bakanın, görevlerine ek olarak bugün istifaları kabul edilen bakanların yerine atandığı bildirildi.

Ürdün Kraliyet Divanından yayınlanan kraliyet kararnamesine göre, Belediye İşleri Bakanı Velid Muhyiddin el-Mısri aynı zamanda Sosyal Kalkınma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Sami Ceris Heleseh Ulaştırma Bakanlığına, Maliye Bakanı Ömer Zuheyr Melhas de Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına atandı. 

Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından bugün yayımlanan kararnameyle, Sosyal Kalkınma Bakanı Vecih Tayyib Azayira, Enerji Bakanı İbrahim Hasan Seyf ve Ulaştırma Bakanı Huseyin Abdulkerim es-Saub'un istifalarının 14 Haziran itibarıyla kabul edildiği duyurulmuştu. 

Son revizyonla, geçen yıl eylül ayında kurulan Mulki hükümetinde üçüncü kez değişikliğe gidilmiş oldu.