Türkiye Maarif Vakfı'na 241 Milyon Liralık Kaynak

Türkiye Maarif Vakfı'na 241 Milyon Liralık Kaynak
Türkiye Maarif Vakfına Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 241 milyon lira kaynak aktarılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, yurt dışında insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesinden üniversiteye kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, yurt içi dahil olmak üzere bu kurumlarda görev yapmak, yayınlar yapmak, metotlar geliştirmek ve faaliyet gösterdiği ülkenin mevzuatına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek için 17 Haziran 2016 tarihli ve 6721 sayılı kanunla kurulan Türkiye Maarif Vakfına, genel bütçeden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından kaynak aktarılması kararlaştırıldı.

Bu kapsamda, vakfın amaçlarını gerçekleştirmesi için yapacağı hizmetlerin karşılanmasına yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden 241 milyon lira kaynak aktarılmasına karar verildi.