TMSF'nin Kayyumluk Yaptığı Kurumlarda Denetçiyi Bakan Seçebilecek

TMSF'nin Kayyumluk Yaptığı Kurumlarda Denetçiyi Bakan Seçebilecek
Kayyumluk görevi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülen şirketlerde faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememiş olması halinde denetçi, şirket yönetim kurulunun teklifi üzerine TMSF'nin ilişkili olduğu bakan tarafından atanabilecek. Bakan bu yetkisini Fon Kurulu'na devredebilecek.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan 691 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK) TMSF ve kayyumlukla ilgili düzenlemelere gidildi. 

Buna göre, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399'uncu maddesinin altıncı fıkrasına aşağıdaki cümleler eklendi:

"Kayyumluk görevi TMSF tarafından yürütülen şirketlerde faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememiş olması halinde denetçi, şirket yönetim kurulunun teklifi üzerine TMSF'nin ilişkili olduğu bakan tarafından atanır. Bakan bu yetkisini Fon Kurulu'na devredebilir."

- Soruşturma görevine atananlar hakkında 37'nci ve 38'inci maddeler uygulanacak

6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 20'nci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirildi:

"Kayyumluk yetkisi fona devredilen veya fonun kayyum olarak atandığı şirketleri ve ortaklık paylarını soruşturma ve kovuşturma süresince yönetmek ve temsil etmek üzere atananlar veya görevlendirilenler ile 5271 sayılı kanunun 128'inci maddesinin 10'uncu fıkrasına göre mal varlığı değerlerinin yönetimi amacıyla atananlar ve bu kapsamda icra edilen iş ve işlemler hakkında 8/11/2016 tarihli ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun'un 37'nci ve 38'inci maddeleri uygulanır."