TBMM'de 15 Temmuz'a Kadar Çalışmalarına Ara Verecek

TBMM'de 15 Temmuz'a Kadar Çalışmalarına Ara Verecek

Meclis, bu haftadan sonra özel gündemle toplanacağı 15 Temmuz Cumartesi gününe kadar çalışmalarına ara verecek.

TBMM, çalışmalarına ara vermeden önceki son haftada, sanayi ve üretimin desteklenmesi tasarısı için mesai yapacak.

Meclis, bugüne kadarki çalışmalarında, dört bölümden oluşan, yaklaşık 100 maddelik Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Tasarısı'nın üç bölümünde yer alan maddelerini kabul etti.

TBMM Genel Kurulu, bugünkü mesaisinde tasarıyı, dördüncü bölüm üzerinden görüşmeye devam edecek.

Tasarıya göre, sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatillerinde çalışabilmek için belediyelerden ruhsat alma zorunluluğu kalkacak.

İşletmelerin, organize sanayi, serbest, endüstri ve teknoloji geliştirme bölgeleri ile sanayi sitelerinde yapacakları yatırımlar, damga ve emlak vergileri ile harçlardan muaf olacak.

Sanayi siciline kayıtlı işletmelerin elektrik kullanımlarından TRT payı alınmayacak.

Nevşehir'de Kapadokya, Ankara'da OSTİM Teknik ile Ankara Güzel Sanatlar üniversiteleri kurulacak.

Üniversitelerin, eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerine ilişkin kalite standartlarına göre değerlendirmeler yapmak üzere Yükseköğretim Kalite Kurulu oluşturulacak.

OSB'lerin su, elektrik ve doğalgaz gelirleri haczedilemeyecek ve amacı dışında kullanılamayacak. OSB vermekle yükümlü olduğu hizmetlerle ilgili katılımcılardan bağış alamayacak.

OSB'lere faaliyetleri için gerekli olan ve bakanlıkça uygun görülecek projeler için kredi verilebilecek, finans kuruluşlarından kullanılan krediler için ise kredi faiz desteği sağlanabilecek.

OSB'ler, Bakanlıktan izin almak kaydıyla ayrı şirket kurma şartı aranmaksızın, OSB alanı içerisinde öncelikle kendi ihtiyacı olmak üzere elektrik üretim tesisleri kurma ve işletme hakkına sahip olacak.

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen il ve ilçelerdeki OSB'lerde yer alan parseller, tamamen veya kısmen bedelsiz tahsis edilebilecek.

OSB tüzel kişiliklerinin veya Türkiye'de yerleşik şirketlerin yetkili organlarınca karar alınması halinde yurt dışında OSB kurulmasına, kurulmuşlara ortak olunması ve bu OSB'lerin işletilmesine Bakanlar Kurulunca izin verilebilecek.

Bu tasarının ardından, Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kurulmasına ilişkin tasarı da kabul edilerek yasalaşacak.

Meclis, Ramazan Bayramı'ndan sonra 28 Haziran Çarşamba ve 29 Haziran Perşembe günleri toplanmayacak.