SİÖ Qingdao Zirvesi'nde “Shanghai Ruhu” Vurgusu

SİÖ Qingdao Zirvesi'nde “Shanghai Ruhu” Vurgusu

Shanghai İşbirliği Örgütü (SİÖ) Qingdao Zirvesi dâhilinde bu sabah yapılan dar kapsamlı bir görüşmenin ardından, liderler geniş kapsamlı görüşmelere geçti.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping geniş kapsamlı görüşmede yaptığı konuşmada, Qingdao Zirvesi'nin, SİÖ'nün genişlemesinin ardından yapılan ilk zirve olduğunu ve bu nedenle tarihi önem taşıdığını açıkladı.

SİÖ'nün güçlenmesiyle birlikte Avrasya'nın ve dünyanın örgüte ilgi ve beklentilerinin arttığına işaret eden Xi Jinping, SİÖ'nün bölgesel güvenlik ve istikrarın korunması ile kalkınma ile refahın oluşturulması yolunda daha büyük sorumluluklar üstleneceğini kaydetti.

"Sorunları Çözmek için 'Shanghai Ruhu' Yaygınlaştırılmalı"

Xi, çağın sorunları ve sınamalarının üstesinden gelmek için SİÖ İşbirliği'ne temel oluşturan "Shanghai Ruhu"nun yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

SİÖ üye ülkelerinin inovasyon, koordinasyon, yeşil, dışa açık ve paylaşım ilkelerine dayalı kalkınmayı ilerletmesi önerisinde bulunan Xi, ortak çaba, kapsamlılık, işbirliği ve sürdürülebilir güvenlik kavramlarının hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Örgüte üye ülkelere dışa açılma, kapsamlı bağlantı ve çifte kazanç ilkeleri temelli iş birliği modelini uygulama çağrısı yapan Xi Jinping, eşitlik, paylaşım, diyalog ve hoşgörü prensiplerini baz alan medeniyet konseptinin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Xi Jinping, üye ülkelerin istişare, ortak çaba ve paylaşım ilkelerini esas alan küresel yönetişim kavramında ısrarcı olmaları gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Qingdao Zirvesi'nde "SİÖ ortak kader topluluğu"nun inşa edilmesi çağrısı yaptı.

Örgüte üye ülkelere "Shanghai Ruhu" doğrultusunda iş birliğini güçlendirerek, SİÖ ortak kader topluluğunu oluşturma çağrısı yapan Xi, yeni tip uluslararası ilişkileri kurmaları gerektiğini vurguladı.

Çin Cumhurbaşkanı, kalıcı barış ve geniş kapsamlı güvenliğin sağlanması; ortak refaha ulaşılması ve dışa açık, hoşgörülü, temiz ve güzel bir dünya için gayretlerin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

Xi, Beş Maddelik Öneri Sundu

Çin Cumhurbaşkanı ayrıca, SİÖ ortak kader topluluğu için beş maddelik öneri ortaya koydu.

Xi Jinping, birinci olarak, SİÖ üye ülkelerinin dayanışma ve karşılıklı güven temelindeki dev güçlerini birleştirerek, Qingdao Deklarasyonu'nu etkin şekilde hayata geçirmeleri gerektiğini söyledi.

Xi, "Uzun Vadeli Komşuluk, Dostluk ve İş Birliği Anlaşması" gibi iş birliği belgelerini etkili şekilde uygulamak ve farklılıkları bir kenara bırakıp ortak menfaatleri çoğaltmak suretiyle SİÖ'nün dayanışmasının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İkinci olarak, radikalizm, terörizm ve bölücülükten oluşan "üç kötü güç"e darbe indirmeyi öngören 2019-2021 işbirliği planının etkin şekilde uygulanması çağrısı yapan Xi, üye ülkelerin savunma, yasa uygulama ve bilgi güvenliği alanlarında işbirliğini kuvvetlendirip barış ve güvenlik zeminini sağlamlaştırmaları gerektiğini söyledi.

Üçüncü olarak, kalkınma stratejilerinin kenetlenmesinin önemine değinen Xi, ortak kalkınma ve refah için itici güç oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Dördüncü olarak kültürel değişimin pekiştirilmesini öneren Xi Jinping, son olarak örgüt dışındaki diğer ülkelerle dostluğun pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıya katılan yabancı liderler de birer konuşmalar yaptılar. Liderler, "Shanghai Ruhu" doğrultusunda, siyaset, güvenlik, ekonomi ve kültür alanlarındaki somut iş birliğinin güçlendirilmesi, küresel ekonomik yönetişim sisteminin geliştirilmesi, bölgesel önemli sorunların uluslararası hukukun çerçevesinde çözülmesi, insanlık için kader ortaklığı inşasının hızlandırılması konusunda anlaşmaya vardılar.