Qingdao Zirvesi Dar Kapsamlı Görüşmesinde Önemli Kararlar Alındı

Qingdao Zirvesi Dar Kapsamlı Görüşmesinde Önemli Kararlar Alındı

Shanghai İşbirliği Örgütü (SİÖ) Qingdao Zirvesi bu sabah Çin'in Shandong eyaletine bağlı Qingdao kentinde yapıldı.

Zirve dâhilinde Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hindistan ve Pakistan olmak üzere SİÖ'ye üye 8 ülkenin liderlerinin bir araya geldiği dar kapsamlı bir görüşme gerçekleştirildi.

Liderler zirvede, SİÖ'nün gelişimi ile önemli uluslararası ve bölgesel sorunlar üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

Xi Jinping zirvede yaptığı konuşmada, örgütün kurulmasından bu yana geçen 17 yıl içinde uluslararası arenada meydana gelen değişimlere karşı "Shanghai Ruhu"nda ısrar edilerek, önemli başarılar kaydedildiğini belirtti.

SİÖ'nün geçen süre içinde dünyada önemli etkiye sahip bir bölgesel örgüt haline geldiğini ifade eden Xi, SİÖ'nün gelişimine ilişkin 4 maddelik öneride bulundu.

Xi'nin sunduğu maddeler şu şekilde:

-"Shanghai Ruhu" yaygınlaştırılarak, dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesi,

-Güvenlik iş birliği hızlandırılarak, sınamalara karşı birlikte mücadele edilmesi,

-Somut iş birliği derinleştirilerek, ortak kalkınmanın hızlandırılması,

-Örgütün etkisinin yaygınlaştırılarak, üstlenilen uluslararası sorumluluğun gösterilmesi.

Xi Jinping ayrıca, SİÖ'nün çağın gelişme eğilimine uyum sağladığını ve ülkelerin ortak çıkarlarına uygun düşen bir dava yürüttüğünü vurguladı.

İlgili taraflarla birlikte SİÖ'de yeni gelişmeler kaydedilmesi ve daha sıkı bir kader ortaklığı oluşturulması için çaba harcayacaklarına dikkat çeken Xi, dünyada barış ile istikrarın korunmasının yanı sıra, insanlığın gelişimi ile refaha kavuşmasında da yeni ve daha büyük katkılar sunulması için çalışmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Katılımcılar ise, söz konusu zirvenin örgütün genişlemesinden sonra düzenlenen ilk zirve olarak; önemli, gerçekçi ve tarihi bir anlam taşıdığı görüşünü dile getirdi.

Zirvede, örgütün, bölge güvenliği ile istikrarının korunmasında ve bölgede kalkınma ile refahın hızlandırılmasında üstlendiği sorumluluğun günden güne büyüdüğü görüşü de ifade edildi.

Zirvede ayrıca, örgütün "Shanghai Ruhu"nu yaygınlaştırarak ve temas ile eşgüdümü yoğunlaştırarak, ekonomi, ticaret, finans, tarım ve kültür alanlarındaki iş birliğini hızlandırması konusunda anlaşmaya varıldı.

Öte yandan, terörizm, köktendincilik ve bölücülükle kararlılıkla mücadele edilmesi ve örgütün devamlı olarak sağlıklı ve istikrarlı gelişmesinin güvence altına alınması gerektiği konusunda da mutabakat sağlandı.

Zirvede son olarak, 2019 SİÖ Zirvesi'nin Kırgızistan'da yapılması kararlaştırıldı.