“Muhalefetin engelleme imkanları ortadan kaldırılıyor”

“Muhalefetin engelleme imkanları ortadan kaldırılıyor”

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM Genel Kurulunun yeni yasama yılında değiştirilen TBMM İçtüzüğü hükümlerine göre çalışacak olması dolayısıyla AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Engin Altay, AK Parti ve MHP tarafından hazırlanan TBMM İç Tüzüğü'nde Değişiklik Yapan İçtüzük Teklifinin, TBMM Genel Kurulunda 27 Temmuz'da kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylamasının ardından, değişikliklerin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurduklarını hatırlattı.

Çoğunluk partisinin süratle yasa yapmak istemesinin, muhalefet partilerinin de yanlış buldukları düzenlemeleri engellemeye çalışmasının doğal olduğunu vurgulayan Altay, "Demokrasinin gereği olarak yasa koyucu çoğunluk partisinin yasa çıkarma kolaylığını sağlarken, muhalefete de İç tüzük ile bir engelleme imkanı tanımış. Şimdi muhalefetin bütün bu engelleme imkanları ortadan kaldırılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni düzenleme ile "Kınama" ve "Meclisten geçici çıkarma" cezasına çarptırılan milletvekili için para cezası uygulanabileceğine işaret eden Altay, şöyle konuştu:

"İç tüzük ile Türk Ceza Kanunu tatbik edilmek isteniyor. Bu çok yanlış. Elbette kaba söz, küfür, hakaret ve yaralayıcı ifadelerin parlamentoda zaten olmaması gerekir. Ama buna bir para cezası yaptırımı, parlamento çoğunluğunun yargı yetkisi kullanması demektir. Bu da kuvvetler ayrılığı prensibine aykırı. Siyaset her şeyden önce vicdan ve nezaket meselesidir. Elbette parlamentoda kabalık kabul edilemez ama böyle bir durum karşısında da yasama organının yargı yetkisi kullanması da demokrasinin genetik kodlarıyla bağdaşmaz. Bu iç tüzük değişikliğinin tümü değilse bile özellikle para cezası kısmının ve diğer kimi maddelerinin Anayasa Mahkemesinde eğer biraz hukuk kırıntısı kaldıysa iptal edileceğine kesin gözüyle bakıyorum."