KHK İle Arabulucu ve Bilirkişi Olma Şartlarına Düzenleme

KHK İle Arabulucu ve Bilirkişi Olma Şartlarına Düzenleme
691 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca, arabuluculuk ve bilirkişilik yapacak kişilerin, terör örgütleriyle iltisaklı ve irtibatlı olmama şartı aranacak.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan 691 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile arabuluculuk ve bilirkişilik yapacak kişilerin seçiminde yeni şartlar aranacak. 

Buna göre, 7 Haziran 2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nun 20'nci maddesinin ikinci fıkrası (ç) bendinden sonra gelmek üzere, "Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak" şeklinde (d) bendi eklendi. Mevcut (d) bendi (e) bendi şeklinde sıralandı. 

Ayrıca, 3 Kasım 2016 tarihli ve 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nun 10'uncu maddesinin birinci fıkrasına (a) bendinden sonra gelmek üzere "Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak" şeklinde (b) bendi eklendi ve diğer bentler de buna göre dizildi.