İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM Komisyonu'nda Kabul Edildi

İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM Komisyonu'nda Kabul Edildi

İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü yeniden düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi.