Cumhurbaşkanı Xi'den Reform Çabalarını Artırma Çağrısı

Cumhurbaşkanı Xi'den Reform Çabalarını Artırma Çağrısı

 

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, reformların gerçekleştirilmesi için daha eş güdümlü çaba gösterilmesi ve mevcut reform programlarının revize edilmesi gerektiğini ifade etti.

Xi Jinping, başkanlığını yürüttüğü Reformları Derinleştirme için Merkezi Liderler Grubu'nun 36. Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Toplantıdan sonra yayımlanan bildiride, tüm hükümet birimleri ve yerel yönetimlerin, reformların yerine getirilmesi ve sonuçlarının revize edilmesine odaklanmaları gerektiği belirtildi.

Bildiride, liderler grubunun denetimler sırasında rastlanılan sorunları zamanında düzeltmesi ve reformların uygulanmasında ihmalcilikten kaçınılması gerektiği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca Qilian Dağları Ulusal Parkı pilot planı dâhil çeşitli yönergeler ve planlar paylaşıldı.

Liderler grubu, Kamu İktisadi Teşekküllerinin (KİT) genel reformunun bir parçası olan kamu-özel ortaklığı reformuna dikkat çekti.

Çinli işletmelerin deniz aşırı ülkelerdeki yatırımlarının Çin'in yurt dışındaki çıkarlarını koruması açısından önemini vurgulayan liderler, dış yatırımların düzenlenmesi ve idaresinin geliştirilmesi çağrısı yaptılar.

Toplantıda, Çin'in dış yatırımcılara daha fazla açılması ve Guangdong, Tianjin ile Fujian'de son iki yıldır etkili şekilde uygulanan inovasyona dayalı kalkınma çalışmalarının da sürdürülmesi kararlaştırıldı.