Çin'de Yargı Reformu Derinleşiyor

Çin'de Yargı Reformu Derinleşiyor

 

Çin Yüksek Halk Mahkemesi yargı reformuna ilişkin beyaz kitabı bugün yayımladı.

Kitapta mahkemelerin bağımsız ve adil yargılanma hakkını yerine getirmesi, insan haklarına adalet güvencesi sağlanması, adalet sorumluluğunun pekiştirilmesi ve yargıda şeffaflığın artırılması konularında kaydedilen başarılar hakkında bilgi verildi.

Beyaz kitapta, yargı reformunun güçlendirilmesiyle birlikte, çeşitli düzeydeki mahkeme başkanlarının eskiye göre daha etkin şekilde yargılanma hakkını yerine getirerek, birçok zor davayı sonuçlandırdıkları belirtildi.

Çin'de yargılanma süresi reform öncesine göre kısaldı ve yargıda verimlilik artırıldı.

2016 yılında Çin'de çeşitli düzeydeki mahkemelerde kabul edilen dava sayısı 23 milyonu aşarak 2015 yılına göre yüzde 18 oranında arttı. Ülkede yargıç sayısı 105 bine ulaştı.

Reform öncesi Çin'de yargıç sayısı az, dava sayısı çoktu. Bu sorunu çözmek için 2016 yılsonu itibariyle çeşitli düzeydeki mahkemelerde kurulan aracılı kurumların sayısı 20 bini aştı.

538 binden fazla dava başarıyla aracılık yöntimiyle sonuçlandırıldı. Geçen 3 yıl içinde ülke genelinde yanlış yargılanan 34 dava yeniden görüşülerek aydınlatıldı. Bu davalarda yer alan 54 vatandaşın hakları iade edildi.

Önümüzdeki günlerde Çin adalet reformunu derinleştirecek, ülke genelinde dava kayıtlandırma standardı tek çatı altında toplanacak. Dava kabul işlerinde düzenlemeler hızlanacak, maddi sıkıntı çeken vatandaşlara yargı işlerinde yardımlar artırılacak.