Çin, Hizmet Sektöründe Dışa Açılmayı Genişletecek

Çin, Hizmet Sektöründe Dışa Açılmayı Genişletecek

 

Çin Devlet Kalkınma ve Reform Komitesi Sözcüsü Meng Wei, Çin'in önümüzdeki yıllarda hizmet sektöründeki piyasalaşma, sosyalleşme ve uluslararasılaşma seviyesini artırarak, ekonomiye yeni dinamizm getireceğini açıkladı.

Meng Wei Beijing'de düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, 2025 yılına kadar Çin'deki hizmet sektöründeki katma değerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'daki (GSYİH) payının yüzde 60'a yükseltileceğine işaret ederek, böylece hizmet sektörünün ekonomideki hakimiyetini resmen kuracağını kaydetti.

Çin'deki kişi başına düşen GSYİH'nin 8 bin ABD Doları civarında olmasından dolayı Çin hizmet sektörünün kapsamlı gelişme aşamasına girmiş olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.

Çin'deki hizmet sektörünün GSYİH'deki payının 2016 yılında yüzde 51,6 olduğuna dikkat çeken Sözcü Meng Wei, hizmet sektöründe yeni kayıt yaptıran işletme sayısının, kayıtlı işletme sayısı toplamının yüzde 81'ini oluşturduğunu, böylece hizmet sektörünün önemli düzeyde ekonomik dayanıklılığa sahip olduğunu belirtti.

Meng Wei, önümüzdeki 5 yıl içinde Çin'deki hizmet sektöründeki katma değerinin GSYİH'deki payının yüzde 60'a yükseltileceğine işaret ederek, bu sektörde istihdam edilen kişi sayısının tüm ülkede istihdam edilen toplam kişi sayısının yüzde 55'ini oluşturacağını ifade etti.

Meng Wei'nin verdiği bilgilere göre Çin, bilgi, teknoloji inovasyon, finansman, ticaret, insan kaynakları, enerji tassarrufu gibi üretimi ilgilendiren hizmet dallarında profesyonelleşme ve rekabet seviyesini artıracak.

Çağdaş lojistik ve ticaret alanlarında mevcut maliyetin azaltılarak, eğitim, sağlık, spor, yaşlı bakımı ve kültür gibi sosyal hizmetlerde sistem kaynaklı engellerin ortadan kaldırılacağını söyleyen Meng Wei, turizm alanında da hizmet kalitesinin yükseltileceğini kaydetti.

Öte yandan, Çin'de 2025 yılına kadar, küresel etkiye sahip hizmete dayalı bir grup kentin oluşturulması hedefleniyor.