Çin Başkanı'nın Ban Ki-moon ile Buluşması

Çin Başkanı'nın Ban Ki-moon ile Buluşması

Çin Başkanı Xi Jinping, 15 Mayıs Salı günü, Asya Boao Forum (BFA) Başkanı Ban Ki-moon ile buluştu. Bu buluşmaya, forumun, gelişme sorunlarının çözümü ve ekonomik yönetişimin iyileştirilmesi yolunda ortaya yeni yöntemler koyacağı umudu temel oluşturdu. Xi, konuk eden ülke olarak Çin'in, BFA Yönetim Kurulu'nun çalışmalarını destekleyeceğini ve forumun etkisini artırmaya devam etmesine katkı yapacağını söyledi.

Xi, "Bu yüzyılın başında kurulmuş olan BFA, Asyalı ulusların birliktelik sayesinde güç kazanma; sorunlarla birlikte baş etme ve Asya'nın etkisini artırma  isteğini yansıtıyor" dedi. Xi, "Forumun işlevi ve amacı Asya'da ekonomik entegrasyonu teşvik etmek, ülke ülkeleri arasında ve dünyada alışverişi ve işbirliğini ilerletmek ve karşılıklı yararı ve kazan-kazan durumlarını başarmaktır" diye ekledi. 

Başkan, BFA'nın oluşma ve  gelişmesinin Çin'in reform ve açılım süreci ile aynı döneme denk geldiğini belirtti; forumun zaman içinde daha da olgunlaşacağı, Asya'nın ve yükselmekte olan piyasa ekonomilerine odaklanacağı ve dünyanın önemli gelişme sorunlarına dikkat edeceği umudunu ifade etti.   

Başkan, forumun gelişme sorunlarını çözümlemek, ekonomik yönetişimi iyileştirmek ve sürdürülebilir gelişme gerçekleştirmek için yeni fikir, yeni görüş ve yeni yöntemler bulmasını beklediğini söyledi. "BFA, Çin'in ve tüm dünyanın birlikte gelişme ve refahını desteklemede etkin bir rol oynamalıdır" dedi. Xi, "istikrar bozucu ve belirsizlik üretici faktörler çoğaldıkça ve yeni sorun ve problemler birbiri ardına ortaya çıktıkça, Asya ülkeleri ve uluslararası topluluk açılma ile içine kapanma, yenilikçilik ile muhafazakârlık, kazan-kazan olanakları ile sıfır toplamcı oyunlar arasında doğru seçimler yapma zorundadır" dedi.

Başkan daha önce de BFA yıllık konferansında belirttiği gibi, ekonomik küreselleşmenin geriye dönüşsüz bir gidiş olduğunu ve ülkelerin geleceklerinin ve yazgılarının artık bugüne değin hiç olmadığı kadar birbirine bağlı olduğunu vurguladı. Ekonomik küreselleşmenin yol açtığı problemlerle yüzleşirken konformizmin  bir çözüm olmadığını ve tek çıkış yolunun çok taraflı koordinasyon olduğunu açıkladı. Xi, Çin'in açılım kapısının kapanmayacağını, tam tersine gittikçe daha da geniş biçimde açılacağını belirtti. "Açıklığa ve açık bir ortamda gelişmeye uyum sağlayacağız" dedi.  "Çin çok taraflılığı kararlılıkla destekleyecek, çok taraflı ticaret sistemini koruyacak ve açık bir dünya ekonomisi oluşturmaya çaba gösterecektir" diyen Xi, "Çin'in kendini ekonomik küreselleşmeyi daha açık, kapsayıcı ve dengeli olan ve getirilerin herkesçe paylaşılacağı bir istikamette desteklemekle yükümlü gördüğünü" ekledi. BFA yıllık  konferansında açılımın yaygınlaştırılması yolunda yeni girişimlerin yapılacağını açıklayan Xi, bu girişimlerin Asya'ya ve dünyaya daha büyük gelişme fırsatları sunması için mümkün olan en kısa sürede uygulamaya konacağını söyledi. Ban ise, Çin hükümetine, BFA'ya sağladığı destek için teşekkür etti ve mevcut konjonktürde forumun küreselleşmeyi ve serbest ticareti destekleyecek net mesajlar vermesi gerektiğini belirtti. Ban, Asya'nın açılımını ve yenileşmesini, Kuşak ve Yol Girişimi yoluyla daha iyi bir kalkınma atılımına dönüştürmeyi önerdi.  Ban, "Uzun dönemde forum, Asya kıtası ile sınırlı kalmayıp dünya halklarının uyumlu biçimde bir arada yaşaması için önemli bir platform oluşturmalıdır" dedi.