BRICS, Mali Alanda İş Birliğini Güçlendirecek

BRICS, Mali Alanda İş Birliğini Güçlendirecek

 

"2. BRICS Maliye Bakanları ve Merkez Bankları Başkanları Toplantısı" bugün Shanghai'de yapıldı.

Toplantıda, makro ekonomik durum, G20 kapsamında maliye ve finans konularında eşgüdüm ve somut mali ve finans iş birliği gibi konular ele alındı.

Toplantıda sonuç belgesinin onaylanmasıyla BRICS ülkeleri, maliye ve finans iş birliğinde öngörülen hedeflere ulaşarak, iş birliğini yeni seviyeye çıkardı.

Sonuç belgesinde, BRICS ülkeleri arasında 9 alanda iş birliğinin güçlendirileceği taahhüdünde bulunuldu. İşbirliği taahhüdünün bulunulduğu alanlar şu şekilde:

-Yeni kalkınma bankasının gelişiminin hızlandırılması;

-BRICS ülkelerinin kendi para bazındaki tahvil piyasasını geliştirmesinin öneminin vurgulanması;

-Kamu-Özel Sektör İşbirliği (PPP) çerçevesi oluşturularak, BRICS ülkelerinin PPP çerçevesindeki iş birliğinde sağlam bir temel oluşturulması;

-Finansal kuruluş ve hizmetlerin şebekeleştirilmesinin hızlandırılması ve finans denetimi ile yönetimi iş birliğinin güçlendirilmesi, BRICS ülkelerinin finans piyasaları arasındaki kaynaşma ve iş birliğinin pekiştirilmesi;

-Muhasebecilik standartlarına erişme ve hesap denetimi konusunda verimli iş birliği yapılarak, BRICS ülkelerinin tahvil piyasaları arasındaki bağlantıya sistematik bir garanti sağlanması;

-"Olası Durumlarda Kaynak Düzenleme" (CRA) yapısının iyileştirilmesi;

-Para takası, kendi para birimiyle hesaplama ve doğrudan yatırım gibi parasal iş birliğinde iletişimin ve eşgüdümün güçlendirilmesi;

-Uluslararası vergilemede eşgüdüm mekanizmasının iyileştirilerek, politika eşgüdümündeki verimliliğinin yükseltilmesi;

-Kara para aklama ve terörü finanse etme suçlarıyla mücadelede iş birliği güçlendirilerek, BRICS ülkelerinin finansal sistem güvenliğinin korunması.

Toplantıda onaylanan sonuç belgesi Xiamen'da yapılacak BRICS Liderler Görüşmesi'ne sunulacak.