Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik

Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik
"Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 27 Kasım 2007 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin 138'inci maddesine, "19 Aralık 2007 tarihinden önce yapı ruhsatı başvuru dilekçesi eki yapı projeleri ilgili idaresince onaylanmış olan yapı, bina, tesis ve işletmeler de bu yönetmeliğin uygulanması açısından mevcut yapı olarak kabul edilir." fıkrası eklendi.

İçişleri Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan söz konusu yönetmelik hükümleri Bakanlar Kurulu tarafından yürütülecek.