Başbakanlık Genelgesi

Başbakanlık Genelgesi
Cazibe Merkezleri Programı Yönlendirme Komitesi Başkanlığının Başbakan Yardımcısı Fikri Işık tarafından yürütülmesine ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede, 11 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yer verilen "Cazibe Merkezleri Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar"ın 24'üncü maddesi uyarınca; Cazibe Merkezleri Programı kapsamında koordinasyonu sağlamak, uygulamayı izlemek ve yönlendirmek üzere kurulan komitenin başkanlığının Başbakan Yardımcısı Işık tarafından yürütülmesinin uygun görüldüğü belirtildi.