Bakanlar Kurulu Kararı

Bakanlar Kurulu Kararı
Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı yeni fakülte ve enstitü kurulmasına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak Sudan'ın başkenti Hartum'da Hartum Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Ankara'da Gülhane Eczacılık Fakültesi kurulacak.

Söz konusu kararlar, Milli Eğitim Bakanlığının teklifi üzerine 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nun ek 30'uncu maddesine göre alındı.