Atama Kararları Resmi Gazete'de

Atama Kararları Resmi Gazete'de
Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Maliye bakanlıklarına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcılıklarına, Orta Anadolu 1. Bölge Müdürü Dr. Muhammet Emrah Ayaz ile Orta Anadolu 2. Bölge Müdürü Cevat Genç atandı.

Maden Tetkik ve Arama Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğüne Abdulkadir Yılmaz, Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğüne Doğu Anadolu Bölge Müdürü Ali Aydın, Maden İşleri Genel Müdür Yardımcılığına da Yinal Yağan tayin edildi.

Maliye Bakanlığı Müşavirliğine Maşuk Recep Demir, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mahmut Sütcü, Sayıştay Savcılıklarına Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Aşçıoğlu ve Personel Genel Müdür Yardımcısı Zekeriya Karakoç, Vergi Başmüfettişliğine ise Sabri Gökçe getirildi.