İki yılda 9'dan 716'ya yükseldi

İki yılda 9'dan 716'ya yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nın rakamlarına göre, 2016 yılında 9 olan kızamık vakaları 2018'de 716'ya yükseldi.

Sağlık Bakanlığı 2018 yılı sağlık istatistiklerini açıkladı.

2018 Sağlık İstatistikleri Yıllığı'nda son dönemde aşı karşıtlığı sonucu yükseldiği tahmin edilen ve çok konuşulan kızamık aşısıyla ilgili rakamlar dikkat çekici.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in derlediği istatistiklere göre 2016 yılında 9, 2017 yılında 69 olan kızamık vakaları 2018 yılında 716'ya yükseldi. Bu vakaların 412'sinin yerli, 304'ünün de yabancı olduğu açıklandı. Bakanlık, aşılama hızının geçen yıla oranla arttığını kaydetti.

MR CİHAZI SAYISI ARTTI

2017 yılında Sağlık Bakanlığı hastane sayısı 879 iken 2018 yılında 889'a ulaştı. Üniversite hastane sayısı 68, özel hastane sayısı ise 577 oldu. Sağlık Bakanlığı hastane yatağı sayısı 2017 yılında 135 bin 339 iken 2018 yılında 139 bin 651'e yükseldi. Üniversite ve özel sektörün hastane yatağı sayıları 2017 yılında sırasıyla 41 bin 324 ve 49 bin 200 iken 2018 yılında 42 bin 66 ve 50 bin 196'ya ulaştı. Yataklı tedavi kurumlarında MR cihaz sayısı 2017 yılında 884'ten 2018 yılında 915'e yükseldi.

2017 yılında doktora müracaat sayısı 719 milyon seviyelerinde iken 2018 yılında 782 milyon seviyelerine ulaştı. 2018 yılında hekime müracaatın yüzde 34'ü birinci basamak sağlık hizmeti veren kurumlara, yüzde 66'sı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarına yapıldı. Kişi başı hekime müracaat sayısı 9,5 oldu.

Toplam hekim sayısı 2017 yılında 149 bin 997 iken 2018'de 153 bin 128 oldu. 2018 yılında 100 bin kişiye düşen hemşire ve ebe sayısı 301'e ulaştı. 

2018 yılında satılan ilaçların kutu bazında yüzde 58,4'ünü jenerik ilaçlar, yüzde 39,8'ini ise orijinal ilaçlar oluşturdu. 2017 yılında toplam ilaç satış değerinin yüzde 45,1'i yerli ilaç olup 2018 yılında bu oran yüzde 47,6'ya ulaştı.