Çocuklarla doğru ve etkili iletişim

Çocuklarla doğru ve etkili iletişim

Ebeveynler, çocukların hayatını yönlendirme noktasında aktif rol oynar ve onların gelecekteki tutumlarını, davranışlarını belirlerler. Bu yüzden doğru ve etkili iletişimin çok önemli olduğunu vurgulayan Uzman Psikolog Tuğçe Rabia Tuncel Dursun, bu konuda ailelerin neler yapabileceğini anlattı.

Anne ve babanın çocuklarına karşı iletişimleri ve tutumları oldukça önemlidir. Ebeveynler çocuklarına karşı bu noktada bilinçli davrandıkları zaman çocuklar sağlıklı bir çevre edinir ve sağlıklı bir yaşam sürdürürler. Bu süreçte ebeveynlerin kendi süreçleri de oldukça önem taşımaktadır. Sağlıklı bir toplum oluşumu için en önemli etkenin sağlıklı ailenin varlığı olduğunu söyleyen Uzm. Psk. Tuğçe Rabia Tuncel Dursun, sözlerine şu şekilde devam etti:

"İletişimin temelleri yaşamın ilk yıllarında atılmaktadır. Bu dönemde çocukların sosyal çevresi ailesi olmasından dolayı ebeveynleri ile kurduğu iletişim önem taşımaktadır. Çocuklar insan olarak ilk yıllarda sorunları ile baş etmeyi, kabullenmeyi ve çözüm aramayı öğrenirler. Çevresindeki bireylere karşı davranışlarını, iletişimlerini ebeveynlerinden ve öğretmenlerinden öğrendikleri deneyimler doğrultusunda şekillendirmektedirler. Ebeveynlerinin kendi ruhsal süreçleri çocukları ile iletişimini yüksek düzeyde etkilemektedir. Çocuklar ile sağlıklı iletişimin oluşması için aile içerisindeki bireylerin birbirlerine karşı kararlarına, düşüncelerine saygı duyup değer vermesi ve bunu çocuklarına hissettirmesi gerekmektedir. Unutmayalım ki, çocuklar da bir bireydir ve onlar da ailenin içerisinde var olmalıdır. Aile içerisinde bir karar alınırken ebeveynler, çocuklarının da fikirlerini almalıdır. Böylece çocuklar aile içerisindeki konumunu ve yerini zaman içerisinde oluşturmaya başlayacak, yetişkinlik dönemlerinde de aile içerisindeki konumunu, sürdürdüğü iletişimini sosyal çevresindeki konumu ile özdeşleştirip kendini toplum içerisinde de var etmeye çalışacaktır. Bu nedenle aile içerisinde çocuğunuzun konumunu oluşturmak için çocuğunuzla iletişim kurup, onu da süreçlere dâhil etmeniz gerekmektedir." 

EN ÖNEMLİ FAKTÖR GÖZ TEMASI KURMAK

Çocuklarla iletişim kurarken onların bireysel özelliklerine, cinsiyetlerine, gelişimsel düzeyine dikkat etmek gerekmektedir. Çocukların anlayabileceği şekilde iletişim kurmak hem onların, hem de ailelerin yaşamını kolaylaştıracaktır. Etkili iletişim için en önemli faktörlerden birisi de göz teması kurabilmektir. Tuncel, çocuklarla etkili iletişim kurmanın yollarını şu şekilde sıralıyor:

"Çocuğunuz ile empati kurun, varlığına saygı duyun ve onu koşulsuz kabul ettiğinizi hissettirin. Bu maddeleri gerçekleştirebilmek, çocuklarla iletişim kurma noktasında sağlıklı adımlar atılabildiğinin göstergesidir. Bunların sonucunda çocuklar ebeveynleriyle paylaşımlarda bulunur ve bu paylaşımlar çocukların kendini gerçekleştirmesini ve kendi biricikliğini hissetmesini sağlayacaktır."

Ebeveynleri tarafından dinlenmediğini veya anlaşılmadığını hisseden bir çocuk, çevresindeki insanlarla iletişime girmekte zorlanacağını, kaçacağını veya kendini iletişime tamamen kapatacağını da ekleyen Tuncel, sözlerini şöyle tamamladı: "En önemlisi çocuklarla sağlıklı iletişimi uygulayabilmek ve onlara bu iletişimi sağlamalarında yardımcı olmaktır. Çocuklar bilgiye ve öğrenmeye aç olmalarından dolayı sadece ebeveynlerinin bu konuda desteklerine ihtiyaç duyarlar. Sağlıklı iletişime sahip çocuklar kendisinin ve karşısındaki insanın duygusuna, kararlarına saygı duyup iletişim esnasında kendinden emin ve kendini ifade etme noktasında sorun yaşamazlar. Bu durumun sağlanması sonucunda çocukların kendilerine olan güvenleri ve yaşamlarına duydukları saygı artacaktır."

Kaynak: Milliyet-Pembenar